Po Hlídači státu vzniká i Hlídač výborů

Nemůžete se dostat k informacím o hospodaření vašeho SVJ? Nevíte, zda výbor dělá vše, co má? Chtěli byste mít o vedení SVJ větší přehled? Na řešení jsme se ptali samotného autora aplikace Hlídač výborů.

Kolik Hlídač výborů stojí?

Hlídač výborů je zdarma. Jedná se o nekomerční projekt, nemá udělat někoho bohatým. Má naopak vést k odpovědnosti ty členy výborů, kteří ať už úmyslně nebo neúmyslně dělají lidi v domě chudší tím, že nedělají svou práci dobře. Za chyby výboru pak platí všichni slušní v domě.

K čemu je taková služba dobrá?

Výbory, které nechtějí být pod kontrolou vlastníků, se dnes spoléhají na to, že je složité a hlavně zdlouhavé zjistit, zda svou práci dělají dobře. V každém domě ale najdeme určitě na 10 % vlastníků, kterým osud jejich domu není lhostejný. V domech, kde výbor transparentnost nechce nebo ji rovnou nepotřebuje, to mají opravdu těžké. Přístup k informacím o hospodaření jim výbor v žádném případě neusnadní a spoléhá se na to, že jim dojde pára, motivace nebo chuť investovat do právníků. Tohle chci změnit.

Cílíte na nepoctivé výbory?

Zjednodušuji cestu, jak si na takové nepoctivé nebo chybující výbory posvítit a oddělit je od těch, co pracují dobře. Je to vlastně i v jejich zájmu, aby nebyly házení do jednoho pytle. Ti první využívají situaci, kdy na jejich chyby nejde vidět. Vědí, že pokud si je chcete proklepnout, bude vás to stát nastudování všech předpisů, vyhlášek, výjimek a nařízení. A nebo si zaplatit právníka. To jsou pro vlastníky komplikace. Proto chci vlastníkům Hlídačem výborů cestu k odhalení škodného výboru zjednodušit.

Inspiroval vás Hlídač státu?

U Hlídače státu jde o projekt, který má svítit na státní správu, aby se nám žilo lépe a odstranila se korupce. Ambice mého projektu jsou vlastně stejné – aby se nám všem ve společnosti žilo lépe a abychom přesněji a jednodušeji uměli ukázat na ty, co se k nám nestydí chovat nepoctivě a odklánějí si drobné či větší kšeftíky z našich peněz.

Můžou se u správních firem kšeftíky odklánět?

Ve výborech pracuje přes 270 000 lajků. Většina jsou samozřejmě skvělí, snaživí a poctiví lidé. Zároveň si ale přiznejme, že významná skupina téhle práci plně nerozumí, nemá dostatečné znalosti a tím pádem si neumí spojit důležité konsekvence. A to i přes to, že zákon znalosti u člena statutárního orgánu výslovně vyžaduje. Líbilo se mi jedno vyjádření, že člen výboru má být z poloviny právník, z druhé poloviny stavař a z třetí poloviny ekonom a daňový poradce. Ale kde takové supermany chcete brát! Významná část aktuálních členů výborů bezmezně spoléhá na správcovské firmy, které se po revoluci zrodily z bývalých komunistických družstev. Ty vlastníkům stále familiárně říkají „nájemníci“ a měsíční platby stále nazývají nájmem. Jsou samozřejmě i výjimky, kde vztah správce – výbor funguje na výbornou. Nicméně to, co se děje mimo tyto světlé výjimky, je skutečně strašidelné. Není tajemstvím, že správní firmy dnes nežijí z poplatků, které jim za správu jednotlivé domy platí, ale z provizí od dodavatelů z fingovaných výběrových řízení, které pro domy připravují. Vše vypadá transparentně, ale opak je pravdou. Tahle hydra stojí lidi, kteří v domě bydlí, zbytečné peníze.

Říkáte, že správci fingují výsledky výběrových řízení?

Předně, ne v každém domě. Nechci, aby si toto vyjádření vztáhli na sebe ti poctiví správci a poctiví a pracovití členové výboru. Vzpomeňme ale kauzu bývalého poslance Ratha a manželů Kottových. Pan Rath je aktuálně souzen za to, že s manželi Kottovými manipuloval s výsledky výběrových řízení tak, že nastrčili fiktivní dodavatele do výběrových řízení Středočeského kraje a dávali patřičný pozor, aby tyto nastrčené subjekty věděly, jakou cenu mají předložit, aby předvybraný dodavatel měl umetenou cestu k předražené zakázce. V bytových domech po celé ČR tohle běží jako na drátkách a nikdo nikoho nežaluje, ani to nevyšetřuje policie. Toto se musí také změnit.

Co Hlídač výborů umí?

Zatím jsem v počátcích, pracuji na Hlídači po večerech, mám běžné civilní zaměstnání v IT branži pro bytové domy. Ale už nyní mohu hrdě oznámit, že Hlídač umí detekovat, jestli se nějaký výbor přihlásil včas do insolvence vlastníka bytové jednotky v domě. Kdokoliv tak může požádat jen zadáním emailové adresy o oznámení, když výbor lhůtu nestihne a do řízení se nepřihlásí. Tím je prakticky jasné, že bytovému domu, resp. SVJ, způsobil škodu. Další krok pak už je na vlastnících, jestli členy výboru k úhradě v souladu se zákonem vyzvou a budou žádat její uhrazení.

Pokud ale půjde do tuhého bude třeba povolat právníky a na ty třeba už vlastníci nebudou mít vlastní finance…

I na to jsem myslel. Máte pravdu v tom, že dobrá právní kancelář, která SVJ rozumí, si účtuje i 3 500 Kč na hodinu. Rád bych u Hlídače výborů spustil možnost dárcovských příspěvků obdobou tzv. dobrovolného vstupného, jak ji známe z vesnických tancovaček. Hlídač je zdarma a bude vždy zdarma. Ale pokud někdo z milionů vlastníků v ČR bude chtít přispět a projekt Hlídače výborů podpořit, budu rád. Peníze budou viditelné na transparentním účtu, který známe třeba z voleb. A budou použity jen na úhradu právníků, pokud je budou poškozovaní vlastníci na obranu svých práv potřebovat.

To zní skvěle.

Myslím, že to je skvělé, ale není to z mé hlavy. Hlídač státu má darovací systém darujme.cz od Vodafone a já bych rád šel stejnou cestou. Jen s tím rozdílem, že vybrané peníze mám v úmyslu použít pro ty vlastníky, kteří na právníky a soudy jednoduše nemají. Výbory mohou používat na právníky společné peníze, kdežto vlastník, pokud chce výbor někam dotlačit, musí použít své osobní prostředky. Rád bych tyto síly zjednodušeně trochu vyrovnal.
Nepovede váš projekt k odlivu lidí z výborů? Bude to chtít vůbec někdo dělat?

Hlídač výborů nezpřísňuje podmínky pro práci ve výboru. Ty jsou nastaveny zákonem. Hlídač pouze zjednodušuje přístup k informacím, kdy výbor udělá něco špatně nebo protizákonně a lidem v domě z toho vznikne škoda. Poctivé a pracovité výbory moje služba nezasáhne vůbec nijak.

Na obranu výborů můžeme říct, že tito lidé často pracují zdarma nebo za velmi malou odměnu.

To je zase apel na vlastníky, aby výborům nebránili k slušné odměně za čas, který domu, a tedy ostatním vlastníkům, věnují. Ruku v ruce se slušným a objektivním ohodnocením jde také požadavek, aby za tyto peníze výbory odváděly práci dobře a bez chyb. Jedno bez druhého nemůže fungovat.

Schvalujete pojistky proti chybám?

Schvaluji jakékoliv pojistky, které mají smysl. Je ale důležité si uvědomit, že pojistka za mě nic neudělá. Nemohu se na ni spoléhat v momentě, když hodím nohy na stůl, nic neudělám, a v případě problému se obrátím se srovnání škody na pojišťovnu. Pojistka váš dům k insolvenci nebo dražbě nepřihlásí. A k velkému překvapení všech, co na tyto pojistky spoléhají, pojistka nezaplatí takto vzniklé škody. Každý pojišťovák vám řekne, že pro plnění je potřeba prokázat, že jste udělali maximum proti vzniku pojistné události.

Pojďme zpět k Hlídači výborů. Jak to bude celé fungovat?

Základ je, že to funguje jednoduše. Kdokoliv, opravdu kdokoliv si najde na Hlídači dané SVJ, které chce sledovat, a zadá svůj email. Pokud toto SVJ nestihne lhůtu pro přihlášení se do insolvence osoby, která bydlí v domě, Hlídač výboru mu pošle zprávu a řekne: Pozor, tady je něco špatně, vaše SVJ není mezi přihlášenými věřiteli. A uživatel pak už musí postupovat sám nebo s právníky. Mise Hlídače výborů byla v tento moment splněna.

Nahlásí to tedy nepřihlášené insolvence?

Ano, zatím Hlídač nahlásí neodstranitelné škody v práci výborů. A výborům naopak poskytne zpětnou vazbu. Lze totiž na kartě daného SVJ vidět, kolik lidí jeho práci sleduje a kontroluje. A nemusí to být jen lidé z domu. Podívat se na něj může kdokoliv.

Co když přihlašování k insolvencím a exekucím hlídá správce? Má v tomto případě výbor po starostech?

Ani v nejmenším. Výbor nese přímou zákonnou odpovědnost. Není vyloučeno, aby si na to najal kohokoliv třetího, ale odpovědnost zůstává na členech výboru. Ti způsobenou škodu musí zaplatit ze svého. Nikdo jim ale nebrání, aby si v dalším kroku najali právníka a peníze vymáhali po správci, kterému úkol svěřili. Není tu ale žádný důvod, aby tyto škody a náklady platilo celé SVJ, tedy všichni poctivě platící členové společenství.

Kolika lidí bydlících v SVJ se insolvence vlastně týkají?

Jsou to desítky tisíc insolvencí ročně. A po schválení novely insolvenčního řízení lze očekávat, že oddlužení využijí další statisíce předlužených občanů. Insolvence, oddlužení a dražby bude téma následujících deset let.

Jaké máte plány s Hlídačem dále?

Rád bych Hlídače výborů přihlásil do soutěže nekomerčních služeb Otevřená data, kterou už několik roků podporuje Fond Otakara Motejla, a přispěl tak k větší otevřenosti veřejných dat u nás v Česku. Mám dále v úmyslu připojit hlídání nepřihlášených insolvenčních a exekučních dražeb. SVJ teď mohou čerpat z dražeb zákonných 10 % prakticky s přednostním postavením, pokud ani toto výbory pro dům neudělají, je na místě, aby si na ně opět někdo posvítil.


Novela insolvenčního zákona by měla dlužníky motivovat k placení a více chránit věřitele


Patrik Nacher, poslanec a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele

K navrhovaným změnám insolvenčního zákona bývalého ministra Pelikána jste předložil několik pozměňovacích návrhů. Jaké budou ty nejvýraznější?

Mé pozměňovací návrhy mají pomoci těm dlužníkům, kteří jsou zodpovědní a chtějí splácet. Zmizela by vstupní bariéra 30 %, ale zároveň by dlužníci byli více monitorovaní, zda skutečně platí. Změní se také návrh insolvenčního zákona, aby administrativa nezahltila celý systém.

Ve zkratce řečeno – měly by se otevřít brány i pro dlužníky, kteří dosud podmínkami neprošli, ale budou více kontrolovaní, že plní své povinnosti, na druhé straně chceme více chránit slušné věřitele.

Kolika lidí se podle vašeho odhadu bude nový model oddlužení týkat?

V posledních letech se dělalo až 25 000 insolvenčních návrhů, nový model může znamenat až dvojnásobek.


Na konci roku 2017 bylo dle Aktualne.cz v exekuci 834 000 lidí. Téměř polovina, tj. více jak 400 000 lidí má čtyři a více exekucí. Počet dlužníků s deseti a více exekucemi bylo na konci loňského roku 145 000.


 

ČTĚTE TAKÉ Reportáž ze SVJ: AirBnB a Booking.com NOT WELCOME