POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA V PRAXI – ZMĚNA TERMÍNU

Právní magazín Výbor vás zve na SEMINÁŘ: PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA V PRAXI
Termín: 17. 9. 2020 v 17. hodin
Místo: Aspen Business Centre, 1. patro, V Jámě 699/1, Praha 1

Program semináře:

          Co může PP přinést vašemu SVJ

          Působení PP ve výborech, příklady z praxe

          Srovnání finanční odměny PP vs. výbor z vlastníků

          Srovnání PP s profesionálním členem výboru

          Odpovědnost PP

          Stanovy vs. PP

          PP a revize

          Pojištění SVJ

 

 Způsob přihlášení:

Přihlášky odesílejte nejpozději do 7. 9. 2020 na email: redakce@magazinvybor.cz.

V emailu uveďte název a IČO SVJ, vaše jméno a funkci v SVJ, telefonní kontakt.