Trendy ve správě nemovitostí: #digitalizace #čas #odpovědnost

Digitalizace a nové technologie se v dnešní době netýkají pouze IT oblasti, ale všech oborů. Pro společnosti a jejich udržení kroku s konkurencí je nutností vyvíjet, inovovat a učit se novým směrům. Na téma trendy ve správě nemovitostí jsme se zeptali Ing. Veroniky Ferrové, výkonné ředitelky společnosti PRODOMIA, s.r.o., největšího správce na trhu.

Ing. Veronika Ferrová

Veroniko, jaké trendy ve správě bytového fondu nyní pozorujete?

Na tuto otázku se mě poslední dobu ptá hodně lidí. Shrnula bych to do třech klíčových slov. Digitalizace, čas a odpovědnost. Doba se zrychluje, modernizuje se všude a v posledních letech zaznamenáváme velkou poptávku klientů po již zmíněné digitalizaci. Klienti touží po zařizování z pohodlí domova, chtějí více volného času a celkově méně starostí. 

Můžete to rozvést?

Poslední dekáda zaznamenala v oboru služeb obrovskou transformaci do on-linu a digitálních služeb. Správa nemovitostí tomu není výjimkou, i přes to, že tato oblast je oproti jiným více konzervativní a choulostivá na změny. Začali jsme zaznamenávat napříč  republikou i klienty touhu po zjednodušení a urychlení procesů, touhu po možnosti za dávat pokyny z pohodlí domova. Téměř 70% populace nad 20 let vlastní chytrý telefon s přístupem k internetu, a proto jsme velké úsilí věnovali vytvoření vlastní klientské zóny,  která by přesně toto měla klientům umožnit. U nás si již nyní klient vyřídí prakticky vše z domova od svého počítače.

Není to jen pro mladé?

Nenechte se mýlit, 40 % seniorů nad 65 let používá internet. Moji prarodiče jsou toho důkazem. I přes to je kamenná provozovna nedílnou součástí naší správy. Osobní kontakt je pro nás nadále jeden z nejdůležitějších aspektů vztahu s klientem. Dokážeme odbavit oba klienty – toho, který přijde rád na kafe, může si popovídat osobně s našimi zaměstnanci a vyřídí vše na místě, ale i toho, který si vše vyřídí prostřednictvím klientské zóny, nacházející se na naší stránce www.prodomia.cz, s kávou doma na gauči.

Zmínila jste odpovědnost.

Ano, to je a vždy bude velké téma. Měla jsem na mysli odpovědnost nejen naši jako správce, ale také odpovědnost předsedů a výboru. V posledních letech je vyvíjen stále větší tlak ze strany legislativy, z pohledu nároků na dodržování regulativ atd. Každý, kdo je součástí statutárního orgánu, např. předseda, člen výboru, ze zákona zodpovídá celým svým majetkem. A divili byste se, kolik předsedů nebo spíše členů výboru si toho není vědoma. Je to velké riziko. Běžná praxe nám ukazuje, že jsou zde ale i rizika další, a to neznalost legislativy či neznalost aktuálních změn v zákonech, chybně nebo nekompletně vedená dokumentace, GDRP, nedostačující servisní prohlídky nebo chybějící revize tam, kde dříve být nemusely. 

Ano, tento trend zaznamenáváme i my. Čím myslíte, že to je?

Jak víte, od 90tých let je funkce předsedy, řekla bych, zajetá v určitých kolejích a mnozí se domnívají, že povinnosti a odpovědnost předsedy a výboru se posledních 30 let nezměnily. Jenže opak je pravdou, změnily se, a to podstatně. Nemyslím, že to je neochota nebo nedbalost, ale spíše nevědomost. Upřímně se ani nedivím, předsedové či výbor jsou v majoritní většině lidé, kteří přes den pracují a správě domu se věnují ve volném čase, po večerech. Dle mého není v lidských silách a možnostech kompletně vše a vždy plnohodnotně obsáhnout a splňovat. Nesmíme zapomenout na povinnost a závazek chování řádného hospodáře. I proto je u nás stále více poptávána a využívána služba profesionálního předsedy. Naši předsedové mají silné zázemí, podporu, je to jejich zaměstnání, mohou kdykoliv konzultovat právní dotazy, jsou informováni o novinkách, novelách zákonů. A především mají naši předsedové odpovídající pojistku pro výkon statutárního orgánu. Naše společnost je pojištěna na 200 milionů a klienti tak mohou v klidu spát. Musím říci, že trend svěřování domů do rukou profesionálů je opravdu správný směr. Upřímně řečeno – já osobně bych do funkce předsedy a souvisejícího rizika nikdy nešla. Od toho máme v našich řadách profesionály.

Pojďme k času jako trendu. Co si pod tím představím?

Dnešní doba je nesmírně uspěchaná. Všichni chceme všechno hned a hlavně bez složitostí a přílišné byrokracie. Volného času je čím dál měně a není nic horšího, než když potřebujeme vyřídit jednu věc a musíme se obrátit na tři různé subjekty. My jsme se už před lety vydali cestou komplexní správy, abychom našim klientům zmíněný čas ušetřili, a na tento přístup máme velice kladnou odezvu.

Komplexní správa?

Ano – dokázat nabídnout klientovi vše, co potřebuje, na jednom místě, nabídnout mu bezstarostný domov. Tedy bez starostí a hlavně času, který jinak může strávit s rodinou nebo procházkou v přírodě. Na trhu dnes stále najdeme správce, kteří poskytují klientovi např. jen zpracování účetnictví. Naši klienti nechtějí řešit dotaz k účetnictví u jednoho subjektu, revizi plynu u druhého, dotaz k rozúčtování a per rollam u třetího. U nás klientovi dnes už dokážeme nabídnout jak standardní technickou i evidenční správu, tak i službu zmíněného profesionálního předsedy, zpracování GDPR, technické audity, přípravu a zpracování hlasování per rollam, klientskou zónu, odečty energií či úklidy prostor. A to jsem ještě nezmínila vše. Cíl každého úspěšného správce by měl být mít široké portfolio služeb, odbavit klienta na jednom místě.

Zajímavé a rovnou děkuji za oslí můstek. Per rollam bylo velké téma už v březnu v rámci první vlny COVID-19. Jak jste to zvládli vy a vaši klienti?

Období od března minulého roku je pro všechny nesmírně těžké. Nám se podařilo dbát na potřeby klientů a v majoritní většině jsme rozúčtování zpracovali v řádném termínu i přes to, že vláda prodloužila termín. Máme štěstí na naše zaměstnance, kteří opravdu pracovali ve dne v noci – buď z domova, nebo na směny. Tímto bych jim všem ještě jednou chtěla poděkovat, nesmírně si toho vážím.
Jako reakci na toto obtížné období, jako podporu pro naše klienty a abychom jim byli stále nablízku, jsme v dubnu minulého roku spustili zajištění bezplatného právního poradenství. Jsem přesvědčena, že tato situace probrala všechny správce, předsedy i výbory. Tvrdím, že COVID byl akcelerátorem transformace trhu služeb do on-linu. Tam, kde bychom všichni byli za 5 let, musíme být již dnes.

Co čekáte pro další dekádu a na co se připravujete 

Čekáme neustálý růst touhy klientů nechat se odbavit z pohodlí domova, vyřídit vše na jednom místě a zvětšující potřebu mít při ruce správce, na kterého se mohou s důvěrou obrátit a který za ně vše vyřídí. V současné době se připravujeme na stále rostoucí potřebu a poptávku klientů zahrnout do portfolia tzn. aktivní správu, další logický krok pro naplnění naší komplexní  správy.