Profesor Chlíbek na téma COVID v bytových domech

Žijeme v nelehké době. Nechme veškeré politické souvislosti a veřejné dohady stranou. Pojďme se zaměřit na problematiku pandemie z jiného úhlu pohledu. Jak to chodí v bytových domech? O tom jsme si povídali s naším předním epidemiologem a členem expertní skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví profesorem Romanem Chlíbkem.


Podle jakých parametrů lze z odborného hlediska určit stupeň zdravotního rizika ve společnosti? Laicky řečeno, kde začíná pandemie?

Za pandemii lze označit stav, kdy se ve společnosti vyskytuje nějaká choroba v takovém rozsahu, že postihuje více kontinentů.K tomu došlo i v případě viru SARS-CoV-2, který se rozšířil prakticky po celém světě. Proto onemocnění covid-19 dnes i Světová zdravotnická organizace označuje za pandemii.  Specifika pandemie jsou v tom, že není časově ani geograficky ohraničená.

 Lidstvo zasáhlo více fatálních událostí (epidemie tyfu, neštovic, morové rány, několik agresivních druhů chřipky a současně covid-19). Mají nějaké společné jmenovatele?

Společným jmenovatelem je rychlé šíření daného infekčního onemocnění často napříč nějakým větším územním celkem. Onemocnění se šíří nejčastěji skrze společenské kontakty. Velkou roli hraje proto dodržování přísných hygienických zásad. Právě v posledním zmíněném můžeme v dnešní době situaci významně pomoct tím, že si budeme častěji mýt a dezinfikovat ruce a při kontaktu s ostatními důsledně nosit roušky.  Co se týká počtu osob zasažených pandemií, je vždy největší v případech, kdy se jedná o infekční onemocnění přenášeného z člověka na člověka, co ž je příklad chřipky nebo covid-19.

Z historie známe organizovaný dozor (např. pověstné červené kříže na zapečetěných domech v době moru) je v moderním světě víceméně nahrazen pravidly. Společnost důvěřuje zodpovědnosti jedince. Opravdu je na to dostatečně zralá?

Je pravdou, že osobní odpovědnost každého z nás do značné míry určuje, jak se s daným onemocněním zvládneme vypořádat. Věřím, že lidé si nyní uvědomují vážnost situace. Na druhé straně, pokud čelíme takto závažnému tlaku na zdravotnický systém, přísná pravidla jsou na místě. V tuto chvíli se týká covid-19 skutečně každého z nás. Je třeba si uvědomit, že už teď musí nemocnice odkládat některé druhy péče. Mysleme proto prosím na všechny zdravotníky, kteří dnes čelí velké zatěžkávací zkoušce.

Posuňme se k problematice uzavřených prostor s vyšším počtem bytových jednotek.Jaká opatření je třeba v době pandemie dodržovat a co přehlížíme?

V uzavřených společných prostorech bytových domů je vhodné se pohybovat s nasazenou rouškou. Dále lze doporučit se co nejméně dotýkat například zábradlí, tlačítek ve výtahu a dalších povrchů. Po příchodu domů je třeba si vždy důkladně vydezinfikovat ruce. V rámci úklidu společných prostor je dobré zavést pravidelné provádění dezinfekce míst, kde se dotýkají všichni obyvatelé domu a pokud je to technicky možné, častější větrání společných prostor domu. Dobré je také nejezdit s lidmi z jiných domácností společně výtahem.

Existuje vůbec pro statutární orgány státem delegovaná povinnost dohlížet na plnění těchto předepsaných postupů?

V tuto chvíli platí krizová opatření vlády, která jsou závazná pro všechny občany ČR. Důležitá je však samozřejmě i osobní zodpovědnost každého z nás.

Jak se liší míra nakažlivosti u různých typů staveb? O kolik jsou třeba novostavby lépe vybaveny a v čem jsou obyčejně pozadu stavení staršího data?

Není mi známo, že by typ stavby nějak významně ovlivňoval míru šíření infekčního onemocnění. Obecně lze říci, že je dobré dané prostory více větrat a provádět častější dezinfekci kontaktních ploch. Na druhou stranu moderní budovy s centrální klimatizací představují větší riziko v případě šíření nákazy vzduchem než prostory bez klimatizace.

Nad státem se vznáší hrozba kolapsu zdravotní péče. Kromě samotného personálu jsou podstatným problémem lůžka v nemocnicích. Pracuje se také s alternativou docházky ošetřovatelů do domácností, jako tomu bylo v případě tzv. ranhojiček?

Domácí péče je i nadále zajišťována. Pokud jde o zajišťování zdravotní péče v domácím prostředí speciálně pro covid pozitivní pacienty, s takovou variantou se v tuto chvíli nepočítá.

Popište prosím případy epidemiologických bezpečnostních zajištění hromadných obydlí, které jsou hodny následování. Co byste naopak rozhodně nepochválil?

Doporučil bych zavedení častějšího úklidu a dezinfekce společných prostor. Rozhodně bych nyní odložil všechny osobní schůzky, například sdružení vlastníků bytových jednotek apod., případně bych nezbytné schůzky doporučil provést online formou.

Text: Lucie Jedličková
Foto: iStock