REPORTÁŽ ze školení na téma Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků z pohledu NOZ

„Bytové spoluvlastnictví patří mezi nejméně povedené kapitoly v NOZ,“ přiznala JUDr. Brzobohatá na listopadovém školení Bova. „Umožňuje několik zcela odlišných výkladů bytového spoluvlastnictví.“ Některé body, ve kterých by se SVJ mohla ztrácet, a jejichž výklad JUDr. Brzobohatá podávala, vám přinášíme ve zkrácené reportáži z tohoto dne.

Prvotní informace školení se týkala stále aktuálních nových stanov. Pokud je vaše SVJ ještě nemá, pak vězte, že není nutné je tvořit formou notářského zápisu v případě, že ji nevyžadují stanovy staré. V tomto názoru se JUDr. Brzobohatá přiklání k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, ze kterého vyplývá výše uvedené. Sjednocující stanovisko k tomu chystá senát NS.

Ve stanovách nemusíte nově uvádět ani statutáře, a to proto, že již nemusejí být aktuálně vlastníky. Ani rozhodčí komise není ve stanovách nutná. JUDr. Brzobohatá radila ji do stanov spíše nedávat. Její odůvodnění plyne z toho, že spory mezi vlastníky by měl řešit soud a rozhodčí komise by tak neměla co na práci.

Velká diskuze se vždy vede na téma pokuty ve stanovách a toto téma rozpoutalo poměrně živou komunikaci. Pokud jste ve vašem domě pokuty řešili či i vymáhali, jistě víte, že praxe je tady daleka teorie. JUDr. Brzobohatá proti pokutám v zásadě není, ale radí opatrnost a nestanovovat pokuty v absurdní výši. Pokuty ovšem musí platit i pro ty, co s nimi při hlasování nesouhlasili.

Jako problém zde ale vidí vztah k nájemníkům. Nelze totiž obejít kogentní úpravu nájmu bytu, a to např. v případě chování zvířat. Pokud SVJ chov zvířat v domě zakáže, platí zákaz pro vlastníka bytu, ovšem nájemník zvíře chovat může. Vlastník také nemůže ovlivnit, zda nájemník bude pokutovatelná pravidla dodržovat či nikoliv, a mohl by za to být pokutován. Nájemce ani podle NOZ smluvní pokutu dostat nemůže.

Celou reportáž najdete v magazínu Výbor 6/2015. Stáhněte si ho zdarma zde.