REPORTÁŽ ze školení na téma Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy

Povinnosti nových stanov visí nad mnoha SVJ. Proto školení na toto téma přišlo více než vhod. JUDr. Schödelbauerová začala vysvětlením pojmů „staré a nové SVJ“ a „staré a nové jednotky“. Pojďme se na to tedy podívat

Od 1. ledna 2014 máme dvojí jednotky, ale pouze jedno SVJ. Jednotky dělíme na jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., a na jednotky vymezené dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Oproti tomu dělíme SVJ pouze podle NOZ, a právě tomu musí všechna SVJ přizpůsobit své stanovy.

Staré a nové jednotky se v současném výkladu neruší, ale vzhledem ke zrušení BytZ již nelze používat termín „stará SVJ“. Všechna, skutečně všechna SVJ se od 1. ledna 2014 řídí NOZ! Z toho také vyplývá, že všechna ustanovení starých stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ, pozbývají od 1. ledna 2014 závaznosti přímo ze zákona, a SVJ se jimi nemůže řídit, neboť tato ustanovení nejsou účinná. V takovém případě se pak místo těchto neúčinných ustanovení uplatní zákonná úprava obsažená v NOZ.

Na toto téma paní doktorka navázal vysvětlením, jak je to s nutností měnit název SVJ. Ten nemusí měnit SVJ vzniklá ještě dle BytZ. Je ale třeba, aby jejich název byl nezaměnitelný. Není tedy možné použít „Společenství pro dům Jablonecká 711“. Název je potřeba udělat jedinečným, více ho upřesnit; v tomto případě např. na „Společenství pro dům Jablonecká 711, Praha 9“. Pak ho není možné zaměnit.

Věnovali jsme se i časté nejasnosti nad nutností notářského zápisu v případě rozhodnutí shromáždění o změně stanov. Ze školení vyplynula odpověď, že změna stanov nemusí probíhat formou notářského zápisu v případě, že tuto formu nevyžadují původní stanovy.

Celou reportáž ze školení si přečtete v magazínu Výbor 1/2016. Stáhněte si ho zdarma zde.