Vyzkoušejte zdarma kontrolu katastru a insolvenčního rejstříku

Pravidelně týden co týden kontrolovat všechny jednotky v katastru a všechny vlastníky v insolvenčním rejstříku? Někdy člověk získává pocit, že ho některá byrokracie utluče dřív, než se stačí ve funkci nadechnout. Jenže co hůř. Jako statutáři, členové výborů, nemůžete nad monitorováním změn v rejstřících mávnout rukou, nechcete-li nepřihlášené pohledávky za vlastníky platit ze svého rodinného rozpočtu.

Paragraf 159 ods. 3 to s náhradami škod po členech statutárních orgánů myslí opravdu vážně. Proto by kontrola insolvenčního rejstříku a jednotek v katastru měla být samozřejmostí. Nyní můžete vyzkoušet ZDARMA automatickou kontrolu změn v obou rejstřících. Služba RejstrikySVJ.cz to umí dělat za vás. Pravidelně a bezchybně.

Krok 1: Pravidelné sledování dvou nejzásadnějších rejstříků

Do procesu vymáhání pohledávek nepatří jen správná forma upomenutí (§142a OSŘ) a následná žaloba. Patří sem už krok předchozí, a to pravidelné sledování dvou nejzásadnějších rejstříků – insolvenčního pro insolvence a jednotek v katastru nemovitostí pro exekuce.

Třicetidenní lhůta u insolvenčního řízení není časově náročná pouze pro přihlášení již vzniklých dluhů. Právníci a insolvenční správci během ní doporučují přihlásit i tzv. budoucí dluh, a to částku, kterou má v tuto dobu vlastník s vydaným úpadkem ještě ve splatnosti. Neuhradí-li ji, vznikne SVJ pohledávka, o které se dozví, až když třicetidenní lhůta uplyne, a s ní i možnost přihlášení se k insolvenci. Proto je tolik důležité přihlašovat i částky ve splatnosti, kde na úhradu dle aktuálního předpisu nebo vyúčtování teprve čekáte. Nevznikne-li dluh, nebudou vymáhány. Nepřihlašovat nesplatnou pohledávku a spoléhat se na tzv. ´pohledávku za podstatou´, je zbytečné riziko, a  mohlo by se výboru pěkně nevyplatit.

Krok 2: Výbor SVJ musí sledovat jednotku, ne společný pozemek

Exekuční rejstřík, kde by se zapisovaly všechny exekuce, bohužel neexistuje. Není jím ani Centrální evidence exekucí provozovaná exekutorskou komorou. Do té se např. nezapisují výkony exekucí státními orgány. Například finanční úřady si umí vaše peníze na účtu zajistit samy, dům nebo byt prodat, a to bez externího exekutora. Řešení tu ale je.

Pro výbory je podstatné, že se exekuce dotýkají bytové jednotky a všechny změny na ní
(vč. dražby a prodeje) se promítají v katastru nemovitostí. Sledováním zápisů na jednotlivých jednotkách se tak tuto informaci dozvíte a se svým nárokem za dlužníkem, tj. exekučním titulem, se řádně a včas k dražbě připojíte. To je důvod, proč je nutné pravidelně sledovat (ideálně 1x týdně) změny zápisů na každé jednotce v domě.

Důvod, proč je důležité, věnovat se jednotkám a nikoliv společnému pozemku, je schovaný v § 23a katastrální vyhlášky 357/2013 Sb v platném znění, která určuje, která práva a omezení jednotky a vlastníka se kam zapisují. Platí při tom, že vše důležité pro práci výboru je uvedeno na listu vlastnictví pro vlastnictví jednotky.
To potvrzuje i ředitel pro Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu Ing. Lubomír Klučka.„Pro SVJ je služba ČÚZK nedokonalá. Naše sledovací služba je postavená pro vlastníky, ale SVJ ani výbor není vlastníkem,“ vysvětlil nám na naši otázku pan ředitel. Pokud si službu jako vlastník zřídí člen výboru na svou jednotku, jako vedlejší účinek mu budou chodit také některé vybrané informace o změnách na jednotkách sousedů. Nedostane ale 100 % všech změn, které na jednotkách probíhají, pouze některé vybrané změny, protože jako vlastník ani všechny změny vědět nepotřebuje. Platí tedy, že významná a potřebná část informací pro výbory službou od ČÚZK jednoduše nepřijde. Služba pro to není postavená.

Krok 3: Jak automaticky sledovat exekuce a insolvenční rejstřík

Obě řízení, jak exekuční, tak insolvenční, mají jednoho společného jmenovatele: RejstrikySVJ.cz. Ten pro vás každý týden automaticky prověří zápisy všech jednotek v domě na katastru a všechny vlastníky v  insolvenčním rejstříku.
Každotýdenním sledováním tak nepromeškáte žádnou lhůtu, a budete-li mít v paměti, že v případě dlužníka je potřeba přihlásit i částky ve splatnosti, dodržíte klauzuli řádného hospodáře tak, jak vyžaduje zákon, doporučují insolvenční správci a specializovaní právníci. Nejen, že nenecháte vlastníky a dlužníky utéct, ale vyhnete se tak placení jejich dluhu z vlastních peněz.

 

Přečtěte si celý magazín č. 4/2017 zde.