Prověřte své dlouhodobé smlouvy, není inflace jako inflace

Pokud je vám ohledně inflace vše jasné, tak vám postačí informace, že podle Českého statistického úřadu dosáhla za loňský rok průměrná míra inflace 3,8 procenta. V případě, že sledujete především meziroční růst cen na konci roku, bude vás zajímat její výše. Ta na konci roku 2021 ve srovnání s koncem roku 2020 poskočila na 6,6 procenta. Ale co když nevíte, které číslo je to správné? 

Řada SVJ a BD na tyto údaje netrpělivě čeká, protože ve svých smlouvách mají obsaženou inflační doložku, kterou využívají pro úpravu výše nájmů, například ve svých nebytových prostorách. Ovšem inflační doložka může být součástí i smluvních vztahů s dodavateli SVJ a BD. Nejčastěji může jít o správce bytových domů, ale „objevit“ ji můžete u všech déle trvajících smluv.

Slova o objevení tohoto bodu ve smlouvách jsme uvedli záměrně, protože díky nižší inflaci v předchozích letech byly úpravy cen méně citlivým tématem. A řada inflačních doložek je formulována dokonce tak, že pod určitou hodnotu inflace není zvýšení cen na faktuře uplatňováno. Jenže závěr loňského roku přinesl výraznější nárůst spotřebitelských cen a řada i „spících“ inflačních doložek tak bude aktivováno. A s tímto krokem může být v řadě SVJ a BD spojena otázka. Který ze zmíněných dvou údajů Českého statistického úřadu je pro nás vlastně důležitý?

Bohužel, často se stává, že je ve smlouvě uvedena pouze obecná formulace typu „ceny se upravují podle inflace vydávané Českým statistickým úřadem“. Jenže statistický úřad pravidelně publikuje meziroční, meziměsíční či průměrnou roční míru inflace. A téměř vždy se jedná o tři zcela rozdílná čísla. V loňském roce dokonce velmi rozdílná.

Podívejme se podrobněji na dva cenové indexy, které si uživatelé nejčastěji pletou. Meziroční míra inflace porovnává ceny oproti stejnému období předchozího roku (např. prosinec k prosinci). Tato míra inflace nám ale neříká nic o tom, o kolik byly ceny v roce 2021 vyšší než v roce 2020. Porovnali jsme pouze prosince obou let. Přitom ceny v první polovině loňského roku v porovnání s tím předchozím nijak výrazně nerostly, o čemž se můžete přesvědčit třeba na stránkách ČSÚ. Z tohoto důvodu je počítána tzv. průměrná roční míra inflace, která zohledňuje vývoj cen v průběhu celého roku, respektive posledních 12 měsíců oproti cenám předchozích 12 měsíců.

Tento ukazatel již skutečně zohledňuje vývoj cen ve všech měsících roku. Proto se používá například pro výpočet reálných mezd či důchodů. Je méně náchylný k náhlým výkyvům, a proto je v čase stabilnější než meziroční míra inflace. Průměrná roční míra inflace se obvykle objevuje také v nájemních či jiných dlouhodobých obchodních smlouvách. Záleží ovšem na skutečném znění smluv, které má vaše SVJ či BD uzavřeno. A nyní přichází čas, abyste se na ně podrobněji podívali.