Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Co dělat, když se manželé neumí shodnout na hlasování?

Reaguji na váš článek o problematice společného jmění manželů. Jaký postup máme zvolit, když jeden z manželů nedá plnou moc k jednání a rozhodování na shromáždění SVJ? Vyplývá z toho, že ten druhý nemůže na shromáždění hlasovat (názor, že mu přináleží polovina SP, se mi jeví jako nesprávný). Soudní cesta je v nedohlednu, rozvodové řízení nehodlá ani jeden zahájit. Hledám oporu v NOZ, ale zřejmě nevím, v kterém § hledat vysvětlení. Děkuji, Ludvík Pyško.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že jednotka je ve společném jmění manželů, ukládá zákon v § 1185 odst. 2 občanského zákoníku, aby manželé zmocnili společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy vůči společenství. Společným zástupcem přitom nemusí být někdo z manželů, může jím být i třetí osoba.
V případě, že se manželé nejsou schopni domluvit na osobě zástupce (tedy ani na tom, že zástupcem bude jeden z nich a ani na tom, že tímto zástupcem bude třetí osoba), a oba manželé se budou domáhat účasti na shromáždění a hlasování za jednotku, není možné na zasedání shromáždění hlasy za tuto jednotku počítat, a to ani pro účely stanovení, zda shromáždění je usnášení schopné, a logicky pak ani pro účely hlasování. Nelze tedy postupovat tak, že bude počítána vždy jedna polovina hlasů příslušejících k takové jednotce dle toho, jak který z manželů hlasoval. Je nutné postupovat tak, že za tuto jednotku není oprávněn hlasovat nikdo. )
Tato situace nastane typicky v případě, že se na zasedání shromáždění dostaví oba manželé a každý z nich se bude domáhat toho, aby za jednotku na zasedání shromáždění hlasoval. V takovém případě tak nezbude než postupovat tak, že hlasy za tuto jednotku nebudou započítány pro účely ověření usnášení schopnosti shromáždění a ani za jednotku nebude oprávněn žádný z manželů na shromáždění vystupovat a hlasovat.

V případě, že by se ovšem na shromáždění dostavil pouze jeden z manželů a prohlásil by, že je společným zástupcem obou manželů, bylo by dle mého názoru možné hlasy za tuto jednotku započítat jako platné a umožnit tedy také jednomu z manželů, aby za jednotku na shromáždění jednal a hlasoval. Bylo by potom na druhém z manželů, aby případně namítl neplatnost jednání manžela na zasedání shromáždění ve smyslu § 586 občanského zákoníku.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.