Je možné nevyplácet odměnu neaktivním členům výboru?

Jsem předsedkyní pětičlenného výboru a nejsem spokojená s prací ostatních členů. někteří z nich jsou neaktivní a pouze pobírají odměnu. Existuje možnost nevyplácet jim odměnu, případně zrušit jejich členství ve výboru? za jakých podmínek? Je potřeba, aby změnu odsouhlasilo shromáždění? Dotaz: Eva Hejnová

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Jak o volbě a odvolání členů výboru, tak i o odměně členů výboru, rozhoduje shromáždění. Pokud tedy předsedkyně výboru není spokojena s prací některých členů výboru, doporučuji svolat shromáždění a na program zasedání shromáždění dát rozhodnutí o odejmutí či krácení odměny neaktivním členům výboru, případně dokonce rozhodnutí o odvolání neaktivních členů výboru.

O odvolání rozhoduje shromáždění

V případě, že shromáždění bude rozhodovat o odvolání některých členů výboru, doporučuji, aby v návaznosti na odvolání některých člen výboru byli na stejném shromáždění zvoleni noví členové výboru tak, aby výbor byl obsazen v plném počtu.
Jak odvolání starých členů výboru tak i volba nových členů výboru mají okamžitou účinnost. V případě změny v obsazení výboru má výbor povinnost podat na rejstříkový soud návrh na zápis změny údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Čtěte také: Úklid ve smlouvách SVJ