Je nutná přítomnost notáře při volbě výboru?

Na shromáždění chceme volit nový výbor. Musí být přítomný notář, aby proběhl notářský zápis k zapsání nového výboru do rejstříku?

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že stanovy společenství vlastníků nevyžadují, aby rozhodnutí shromáždění o volbě členů výboru bylo učiněno ve formě notářského zápisu, nemusí být na zasedání shromážděn notář přítomen.
Pokud stanovy takovou formu rozhodnutí vyžadují, pak je nezbytné, aby rozhodnutí o
volbě členů výboru bylo učiněno formou notářského zápisu.

Rozhodující je tedy znění stanov, protože zákon přítomnost notáře při volbě členů výboru neukládá.