Mohu být zvolená do výboru?

Vlastníkem bytu, kde bydlím, je moje dcera. Já jsem v katastru zapsaná jako věcné břemeno. Mám v tomto případě stejná práva jako vlastník? Mohu být zvolena do výboru SVJ, i když stanovy obsahují, že členem výboru může být pouze vlastník bytu? Současný výbor se rozpadl a zůstal jediný člen. Ten se na mě nyní obrátil s tím, abych sestavila kandidátku. NIkdo jiný ke spolupráci ochotný není. Myslím si ale, že k tomu nejsem oprávněná. Dotaz: Milena Šlaisová

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že stanovy společenství vlastníků obsahující ustanovení, dle kterého může být členem volených orgánů daného společenství vlastníků pouze vlastník jednotky v domě, pro které společenství vlastníků vzniklo, není možné, aby tazatelka, která není vlastníkem (ani spoluvlastníkem) jednotky v daném domě, byla ustanovena za člena výboru společenství vlastníků.

K tomu, aby bylo možné tazatelku zvolit za člena výboru, je nejprve nutné změnit stanovy a citované omezující ustanovení z nich vypustit, případně přímo do stanov výslovně zakotvit, že za členy volených orgánů mohou být ustanoveny i osoby (a to jak fyzické tak i právnické), které nevlastní v domě jednotku. Následně (po přijetí této změny stanov) lze zvolit za člena výboru i tazatelku. V praxi lze obě rozhodnutí shromáždění, tj. jak změnu stanov tak i volbu nových členů výboru, přijmout na stejném zasedání shromáždění, samozřejmě za podmínky, že jako první bude přijato rozhodnutí o změně stanov a až poté bude provedena volba nových členů výboru.