Kam ukládat účetní dokumenty SVJ

Mám na poradnu jeden dotaz, a to, kde mají být uloženy všechny účetní dokumenty SVJ po ukončení roční uzávěrky? Účetnictví nám vede účetní firma, a já se domnívám, že by měly být uloženy v sídle SVJ. Děkuji, Dagmar Neradová.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Společenství vlastníků jednotek je účetní jednotkou dle zákona o účetnictví a má proto ze zákona povinnosti vést účetnictví ode dne svého vzniku až do svého zániku, a to vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Za samotné vedení účetnictví je tedy odpovědné výlučně společenství vlastníků, a to samozřejmě i tehdy, pokud si na vedení účetnictví smluvně sjednalo externí účetní firmu.

Protože je společenství vlastníků odpovědné za vedení účetnictví, nese také plnou odpovědnost za to, že účetnictví je uloženo a archivováno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Podle zákona o účetnictví jsou potom účetní jednotky povinny uchovávat  účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou zákonem. Zákon ovšem nijak neupravuje, kde mají být účetní záznamy uchovávány. Je tedy výlučně na společenství vlastníků, zda účetní záznamy bude uchovávat ve vlastních prostorách nebo u smluvní účetní firmy.
Vždy je ovšem třeba mít na paměti, že osobou odpovědnou za řádné uložení účetnictví tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě účetních dokladů, je výlučně společenství vlastníků.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.