Kdy může být statutárním orgánem pouze předseda?

V našem SVJ byl podle nových stanov s účinností od 1. 1. 2017 nahrazen tříčlenný výbor jednočlenným statutárním orgánem. Je to v souladu s právním předpisem? Dotaz: Anna Pokorná

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 1200 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku musí stanovy společenství vlastníků obsahovat určení orgánů. Dle § 1205 odst. 1 občanského zákoníku je statutárním orgánem společenství vlastníků výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

Stanovy tedy musí obsahovat zcela jednoznačné určení toho, zda je statutárním orgánem výbor nebo předseda společenství vlastníků.

Pokud tedy byl dle původního znění stanov statutárním orgánem výbor, byl správný tento postup:

  1. Rozhodnutí shromáždění o změně stanov tak, že statutárním orgánem je nově předseda společenství vlastníků
  2. Odvolání všech členů výboru
  3. Volba předsedy společenství vlastníků