Volby mimo zasedání shromáždění

V prosinci 2019 končí mandát členům výboru. Výbor SVJ navrhl, aby nové volby byly provedeny mimo shromáždění. Tuto možnost opíráme o Stanovy, kde v čl. 11 máme ustanovení, že do působnosti shromáždění patří mimo jiné i volba členů statutárních orgánů, tedy výboru. V čl.12 je uvedeno, že o záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Možnost volby nového výboru korespondenční formou není ve stanovách vyloučena. Prosíme o právní stanovisko, zda můžeme navrhovaným způsobem volby organizovat. Hodláme tímto způsobem zajistit větší zapojení vlastníků do voleb, snížit počet plných mocí k zastupování a větší objektivitu volebního aktu. Dotaz: Otmar Urban.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění lze dosáhnout v souladu s ustanovením §§ 1210 – 1214 občanského zákoníku, pokud to umožňují stanovy.

Do působnosti shromáždění v souladu s ustanovením § 1208 písm. c) občanského zákoníku patří volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, tedy i volba členů výboru.

Jelikož jak zákon, tak stanovy společenství vlastníků umožňují volbu členů statutárního orgánu mimo zasedání shromáždění, je možné volbu členů výboru zorganizovat také touto formou, tj. korespondenčně. Podrobnější návod upravují zmíněná ustanovení zákona.