Lze omezit pravomoci člena výboru v jeho výpovědní době?

Jeden z členů výboru našeho SVJ podal odstoupení z funkce s dvouměsíční výpovědní lhůtou a neopomenul si při tom postěžovat emailem všem vlastníkům v našem domě. Pro ostatní členy výboru tak už není důvěryhodný. Může mu být ve výpovědní době omezená pravomoc, přístup do kanceláře se smlouvami a dalšími věcmi a pod.? Dotaz: Markéta Tomášková

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, kdy člen výboru společenství vlastníků odstoupí z členství ve výboru, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení. Po celou tuto dobu je ovšem nadále právoplatným členem výboru se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

Jak odvolat člena výboru s okamžitou platností

Pokud je ze strany společenství zájem, aby tento odstoupivší člen výboru neměl přístup k dokladům do kanceláře společenství apod., muselo by dojít k jeho odvolání z funkce, které má okamžitou účinnost. To by znamenalo svolat shromáždění a na něm rozhodnout o jeho odvolání nebo o jeho odvolání rozhodnout mimo zasedání shromáždění (per rollam), pokud to připouští stanovy. Jinak (jak je již uvedeno výše) by měl mít i člen výboru, který odstoupil, plná práva potřebná k výkonu funkce člena výboru v souladu s ustanovením § 159 občanského zákoníku, tedy s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Což by logicky nemohl v případě, že by mu byl odpírán přístup k potřebným informacím a dokladům nebo  pokud by byl jinak omezován ve výkonu funkce.