Předseda zkresluje hospodaření SVJ. Co mohou vlastníci dělat?

Co mohou dělat vlastníci v SVJ, pokud mají podezření, že autoritativní předseda SVJ zkresluje a zatajuje hospodaření SVJ, či bez souhlasu vlastníků o své vůli objednává různé práce v domě, které nejsou nutné, a přitom nechce připustit provedení auditu. Vzhledem k tomu, že již několikrát neúspěšně kandidoval do zastupitelstva obce, je mlčící většina vlastníků raději potichu, a dle jejich vyjádření se bojí proti němu vystoupit. Dotaz: Jaroslav Plšek.

Na právní dotaz odpovídá Mgr. Patrik BoháčekODPOVÍDÁ: MGR. PATRICK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ


Bez znalosti stanov, které upravují konkrétní práva a povinnosti statutárního orgánu a případné podmínky schvalování jednotlivých právních jednání (obvykle vázané na hodnotu daného obchodu), lze odpovědět na dotaz jen v obecné rovině.

Předně je třeba uvést, že občanský zákoník stanoví povinnost členů volených orgánů právnických osob (tedy i předsedy SVJ) jednat s náležitou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud v důsledku jednání v rozporu s tímto požadavkem vznikne SVJ škoda, je povinen předseda SVJ, který nejednal řádně, škodu nahradit.

Kontrolní funkci vůči statutárnímu orgánu SVJ (zde předsedovi) má každý vlastník jednotky. Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Vydání daných listin by pak mělo být možné domoci se i soudní cestou. Shromáždění SVJ pak má ve své pravomoci předsedu z jeho funkce odvolat.

Pokud je úmyslně porušována povinnost řádně spravovat majetek a byla způsobena škoda nikoli malá, bylo by možné uvažovat i o trestněprávní rovině jednání daného předsedy SVJ. Je však třeba uvést, že primárně by měla být situace řešena uvnitř SVJ důslednou a řádnou kontrolou ze strany členů SVJ a shromáždění.

Čtěte také: Co dělat, zemře-li vlastník bytové jednotky.