Lze zakázat prodej bytu právnické osobě?

Řešíme v našem SVJ, zda může shromáždění schválit a do stanov doplnit podmínku o tom, že vlastník nesmí prodat bytovou jednotku právnické osobě. Chceme se tím do budoucna vyhnout tomu, že bytová jednotka bude používaná k jinému účelu než k bydlení. Dotaz: Šárka Hvězdová

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Formálně lze samozřejmě do stanov takové ustanovení doplnit, tj. přijmout rozhodnutí shromáždění o změně stanov, případně takové rozhodnutí učinit formou per rollam – mimo zasedání shromáždění (pokud to stanovy připouští).
Dle mého názoru by se ovšem jednalo o ustanovení, ke kterému by se ve smyslu § 245 občanského zákoníku vůbec nepřihlíželo, protože usnesení shromáždění, kterým by byla taková změna stanov přijata, by bylo tzv. nicotným usnesením, tj. nevyvolalo by žádné právní následky a nikoho by nezavazovalo.

Co znamená nicotné usnesení ve stanovách

I pokud by tedy stanovy takové ustanovení obsahovaly, nikoho by nezavazovalo a nebylo by proto ani nijak vynutitelné. Dle § 245 občanského zákoníku (který se na společenství
vlastníků aplikuje na základě § 1221 občanského zákoníku) se totiž na usnesení
shromáždění, kterým se mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím
ustanovením zákona, hledí jakoby nebylo přijato.

Důvodem nicotnosti usnesení shromáždění o změně stanov spočívající v doplnění stanov o citované ustanovení, je tak dle mého přesvědčení to, že by se jednak jednalo o ustanovení zasahující nepřípustně do výkonu vlastnického práva, které je garantováno Listinou základních práva a svobod a také o ustanovení, které by bylo v přímém rozporu s ustanovením § 1012 občanského zákoníku, dle kterého má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat.

Více právních rad, návodů a užitečných informací pro SVJ si přečtete v tištěném magazínu Výbor. Předplaťte si ho už nyní a my vám ho budeme pravidelně posílat přimo do vaší schránky.

Objednat předplatné