Mohou se peníze z FO vyplatit vlastníkům zpět?

Jeden z vlastníků bytu požaduje, aby se mu vyplatily neproinvestované peníze, které se dávají do FO. Také vyžaduje, aby se v případě prodeje bytu opět neproinvestované peníze vracely. Prosím, můžete mi poradit? Děkuji, Jarmila Hýblová.

 

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V první řadě je třeba uvést, že placení příspěvků na správu domu (tedy i na placení příspěvků do tzv. „fondu oprav“) jsou povinnou náležitostí stanov dle § 1200 odst. 2 písm. g) občanského zákoníku.

Dle § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je přitom příjem z příspěvků na správu domu příjmem společenství vlastníků, nikoli tedy příjmem jednotlivých vlastníků jednotek. Rozhodování o tom, jakým způsobem bude naloženo s příjmem společenství pak náleží do působnosti shromáždění, které v souladu s § 1208 písm. d)  občanského zákoníku schvaluje vypořádání výsledku hospodaření, a také rozhoduje o tom, zda bude nevyčerpané příspěvky vypořádány, tedy vyplaceny jednotlivým vlastníkům.

Pokud tedy některý z vlastníků požaduje, aby mu byly vyplaceny nevyčerpané příspěvky, musí přesvědčit potřebný počet vlastníků, aby na shromáždění hlasovali pro vyplacení nevyčerpaných příspěvků. Na výše uvedené nemá vliv ani skutečnost, že dojde k převodu některé z jednotek v domě, protože dle § 1186 odst.1 občanského zákoníku nevzniká v případě převodu jednotky osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.