Správce domu zadržuje vyúčtování služeb. Má na to právo?

Může správce domu zadržovat výplatu vyúčtování služeb za rok 2016 z důvodu reklamujících vlastníků, kteří se ohradili proti úhradě pokuty udělené Oblastním inspektorátem práce ve výši 21 000,- Kč? Nezavinili ji ani samotní vlastníci. Vina je na správcovské firmě a výboru. Děkuji za radu, Dagmar Hrnčířová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Z dotazu není zřejmé, o jaký druh sankce se jedná, komu a za jaké protiprávní jednání byla udělena. Nicméně obecně lze uvést, že vlastník jednotky dle § 1181 občanského zákoníku právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala a uhradila také případný přeplatek záloh. Osobou odpovědnou za správu domu je přitom ve vztahu k vlastníkům jednotek dle § 1190 občanského zákoníku společenství vlastníků, a to i tehdy pokud uzavřelo s tzv. smluvním správcem smlouvu o zajištění správy domu.

V souladu s § 7 zákona č. 67/2013 Sb., je potom společenství vlastníků jako poskytovatel služeb povinno vyúčtovat vlastníkům jednotek jako příjemcům služeb výši nákladů a záloh za jednotlivé služby a doručit vlastníkům jednotek vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Zúčtovací období je přitom dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 67/2013 Sb. nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí společenství jako poskytovatel služeb. Standardně přitom bývá zúčtovací období od 1.1. do 31.12. daného roku. V takovém případě je tedy společenství povinno doručit vlastníkům vyúčtování do konce měsíce dubna následujícího kalendářního roku a případný přeplatek na zálohách vyplatit vlastníkům do 4 měsíců od dne doručení vyúčtování vlastníkům, není-li jiná dohoda.
V případě, že společenství nedoručí vyúčtování včas, vzniká mu dle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. povinnost zaplatit pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, není-li rozhodnutím shromáždění stanovena jiná pokuta.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.