Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Správce domu zadržuje vyúčtování služeb. Má na to právo?

Může správce domu zadržovat výplatu vyúčtování služeb za rok 2016 z důvodu reklamujících vlastníků, kteří se ohradili proti úhradě pokuty udělené Oblastním inspektorátem práce ve výši 21 000,- Kč? Nezavinili ji ani samotní vlastníci. Vina je na správcovské firmě a výboru. Děkuji za radu, Dagmar Hrnčířová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Z dotazu není zřejmé, o jaký druh sankce se jedná, komu a za jaké protiprávní jednání byla udělena. Nicméně obecně lze uvést, že vlastník jednotky dle § 1181 občanského zákoníku právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala a uhradila také případný přeplatek záloh. Osobou odpovědnou za správu domu je přitom ve vztahu k vlastníkům jednotek dle § 1190 občanského zákoníku společenství vlastníků, a to i tehdy pokud uzavřelo s tzv. smluvním správcem smlouvu o zajištění správy domu.

V souladu s § 7 zákona č. 67/2013 Sb., je potom společenství vlastníků jako poskytovatel služeb povinno vyúčtovat vlastníkům jednotek jako příjemcům služeb výši nákladů a záloh za jednotlivé služby a doručit vlastníkům jednotek vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Zúčtovací období je přitom dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 67/2013 Sb. nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí společenství jako poskytovatel služeb. Standardně přitom bývá zúčtovací období od 1.1. do 31.12. daného roku. V takovém případě je tedy společenství povinno doručit vlastníkům vyúčtování do konce měsíce dubna následujícího kalendářního roku a případný přeplatek na zálohách vyplatit vlastníkům do 4 měsíců od dne doručení vyúčtování vlastníkům, není-li jiná dohoda.
V případě, že společenství nedoručí vyúčtování včas, vzniká mu dle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. povinnost zaplatit pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, není-li rozhodnutím shromáždění stanovena jiná pokuta.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.