Aktuality ze Senátu: SVJ můžou hlasovat per rollam

Očekávaný návrh zákona, který umožní hlasování per rollam u SVJ, které tuto možnost nemají ve stanovách, byl projednán a schválen.

Senátní tisk 233, tedy návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, kde řada SVJ čekala na schválení především kvůli možnosti hlasovat per rollam, byl projednán a legislativně schválen 17. 4. 2020.

AKTUALIZACE:
Dnem 24. 4. 2020 je zákon uveřejněn ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti.