Je možné zveřejnit dlužníky na webu SVJ?

Prosíme o váš právní názor. Může SVJ uveřejňovat seznam jednotek, bez uvedení jmen, s výší jejich dluhu na internetových stránkách v uzavřeném okruhu, který je určen pouze pro vlastníky SVJ, a kam se může někdo podívat pouze po přihlášení se SVJ přiděleným heslem? Jsme SVJ o celkovém počtu 181 jednotek a 33 garážových stání se samostatným vyúčtováním. Děkujeme za radu, Petr Pomykal.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Údaje o dlužné peněžní částce z titulu plateb příspěvků na správu domu a plateb za služby v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění.

Pokud tyto údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (vlastníkům jednotek v daném domě), jedná se o postup v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Zveřejnit nebo zpřístupnit tyto údaje i osobám jiným než oprávněným, např. jejich vyvěšením na domovní vývěsce, ke které mají přístup i osoby jiné než vlastníci jednotek v domě, lze pouze se souhlasem jednotlivých dlužníků.
V praxi bývají předmětné údaje sdělovány např. na shromáždění vlastníků jednotek. Jsou-li pak splněny povinnosti podle § 13 zákona, lze tyto údaje sdělovat vlastníkům jednotek i prostřednictvím zabezpečeného přístupu na internetových stránkách, ke kterým mají přístup pouze vlastníci jednotek, jak je uváděno v dotazu.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.