Musí být revizní komise přítomná jednání výboru?

Jsem ve výboru SVJ a neustále vznikají dohady, zda je nutné, aby předseda výboru zval na schůze výboru členy revizní komise, zvláště pak předsedu RK. Jak to je správně? Dotaz: Jiřina Šulcová.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že ve stanovách daného společenství vlastníků není uvedeno, že jednání výboru se zúčastní i předseda revizní komise či jiní její členové ani že je povinností toho, kdo svolává jednání výboru pozvat na jednání výboru také předsedu či jiné členy revizní komise, pak předseda výboru (svolává-li jednání výboru) tuto povinnost nemá. Zákon totiž nic takového nevyžaduje.

Způsob svolávání shromáždění a výboru

Úpravu způsobu svolávání, jednání a usnášení orgánů společenství ponechává výlučně na stanovách. Pokud tedy ve stanovách taková povinnost není zakotvena a ani zákon ji nevyžaduje, pak nemá předseda výboru (případně jiný člen výboru), který svolává jednání výboru, povinnost pozvat na jednání výboru členy revizní komise. Nic mu v tom ovšem nebrání. Připuštění účasti členů revizní komise na jednání výboru je tedy čistě na uvážení výboru.

ČTĚTE TAKÉ: Co dělat, když v domě chybí předseda a nebo výbor