Musí se zápisy ze shromáždění ukládat do sbírky listin? A jak má vypadat plná moc pro hlasování?

Měly by být zápisy ze shromáždění ukládány do sbírky listin? Slýchávám názory, že ano, ale nemohu najít, podle kterého zákona a paragrafu se toto řídí?

Dále mi chybí informace, co by správně mělo obsahovat pověření pro zastupování vlastníka na shromáždění. Děkuji za rady! Věra Barešová

Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Obsah sbírky listin je upraven v § 66 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících. Z tohoto ustanovení je zřejmé, že ne vždy je nutné založit zápis ze zasedání shromáždění do sbírky listin.
Tato povinnost je dána např. v případě, že shromáždění rozhoduje o změně stanov nebo v případě, že shromáždění zvolí členy statutárního orgánu. V případě, že se mění stanovy, ukládá zákon také povinnost založit do sbírky listin platné znění stanov.

Závazný obsah zmocnění k účasti a hlasování na zasedání shromáždění neobsahuje platná právní úprava. V  případě zmocnění k účasti na shromáždění lze uvést, že plná moc by měla obsahovat označení zmocnitele a zástupce a zmocnění zástupce proto, aby zmocnitele zastupoval na zasedání shromáždění a v zastoupení zmocněnce na shromáždění hlasoval.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.