Je termín 31.12. pro vyúčtování služeb povinný?

Naše SVJ ukončilo smlouvu k 30.9.2016 se správcem domu, který nám zajišťoval správu (údržbu, revize, zpracování účetnictví, vyúčtování služeb, evidence dlužníků a veškeré další činnosti související se správou domu). Správce domu nám odmítl k 30.9.2016 provést vyúčtování služeb a zúčtování záloh na každého vlastníka.

Odůvodnil to tím, že dle zákona se vyúčtování záloh na služby zpracovává pouze 1x ročně, a to vždy k  31.12.
Pro nového správce, kterého máme od 1.10., by to znamenalo účtovat všechny doklady zase od ledna, aby nám mohl vyúčtování služeb zpracovat za celý kalendářní rok, nikoliv jen za jeho období 10-12/2016.
Žádám vás o radu, zda původní správce nám musí zpracovat vyúčtování záloh na služby na každého vlastníka za období 01-09/2016? Děkuji za odpověď, Renata Koppová.

Odpovídá Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Povinnost vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor ukládá zákon č. 67/2013 Sb. poskytovateli služeb ve vztahu k příjemci služeb.

Poskytovatelem služeb je (v domech, kde je založeno společenství vlastníků jednotek) přitom společenství vlastníků jednotek (nikoli tedy správcovská firma) a příjemcem služeb je dle citovaného zákona vlastník jednotky (nikoli společenství vlastníků).

Poskytovatel služeb, tedy společenství, vyúčtuje skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby příjemci služeb (tedy vlastníkovi jednotky) vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Zúčtovací období je přitom nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb. Vyúčtování se tedy dle citovaného zákona nemusí provádět nutně k 31.12. (jak tvrdí správcovská firma), ale i k jinému datu, dle toho jaký počátek zúčtovacího období a jak dlouhé zúčtovací období stanoví poskytovatel (tedy společenství vlastníků).

Protože povinnost doručit vyúčtování jednotlivým vlastníkům jednotek včas vyúčtování nákladů na služby ukládá zákon společenství vlastníků jednotek, je irelevantní, zda se v průběhu zúčtovacího období změnila správcovská firma. Termín pro vyúčtování ze strany poskytovatele služeb zůstává stále stejný, a to do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

Pokud se jedná o to, zda správcovská firma má při skončení smluvního vztahu se společenstvím vlastníků povinnost provést vyúčtování služeb, a to jako podklad pro společenství, je podstatný obsah smlouvy mezi touto správcovskou firmou a společenstvím. K tomuto se proto nemohu blíže vyjádřit.

 Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.