Musí SVJ mít PENB průkaz?

Prvního května nám končí platnost PENB. Musí si SVJ nechat vystavit nový, když platí, že PENB se předkládá při prodeji, ale SVJ žádnou bytovou jednotku neprodává? Byty prodávají konkrétní vlastníci. Kdo má tedy tento průkaz zajistit? Dotaz: Jaromír Lučan

Odpovídá: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, v platném znění, má povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti budovy společenství vlastníků jednotek. Zákon přitom stanoví, že průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotek.

Pro koho je průkaz PENB určen

Dle zákona přitom musí být průkaz energetické náročnosti předán nejen kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, ale také nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Vlastník jednotky se tedy v případě prodeje jednotky či pronájmu jednotky obrátí na společenství vlastníků jednotek jako na subjekt, který má povinnost nechat opatřit průkaz, s žádostí o vydání průkazu, tak aby vlastník jednotky mohl splnit svoji zákonnou povinnost předat průkaz kupujícímu jednotky, resp. nájemci jednotky.

V případě, že se vlastník jednotky v případě prodeje či pronájmu jednotky obrátí  na společenství vlastníků jednotek s žádostí o vydání průkazu, a pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání tento průkaz vydán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.