Může jeden člověk vykonávat funkci předsedy doživotně?

Podle nových stanov SVJ byl v roce 2017 výbor nahrazen předsedou statutárního orgánu. Tuto funkci opět vykonává dlouholetá členka výboru. V podstatě už třetí funkční období, protože funkci statutárního orgánu nechce žádný jiný vlastník vykonávat. Může jeden člověk vykonávat funkci statutárního orgánu věčně? Dotaz: Anna Poštolková.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm


Tazatelka uvádí, že místo výboru je dle nových stanov statutárním orgánem „předseda statutárního orgánu“. Předpokládám tedy, že novým statutárním orgánem je předseda společenství vlastníků (nikoli tedy předseda statutárního orgánu) jak stanoví § 1205 odst. 1 občanského zákoníku. V takovém případě je předseda společenství vlastníků sám statutárním orgánem společenství.

Zákon přitom nijak neomezuje možnost, aby jedna osoba vykonávala funkci člena výboru nebo funkci předsedy společenství vlastníků opakovaně, je-li opakovaně do funkce volena.

Tedy odpověď na dotaz zní: Ano jeden člověk může vykonávat funkci předsedy společenství vlastníků nebo člena výboru v podstatě doživotně, a to pokud je opakovaně do funkce volen shromážděním vlastníků a dokud z funkce neodstoupí nebo není odvolán shromážděním vlastníků. Jeho funkce také zanikne tehdy, pokud bude omezen ve svéprávnosti nebo pokud přestane splňovat podmínku bezúhonnosti tak, jak ji upravuje živnostenský zákon.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.