Může mít SVJ věcné břemeno?

Může být zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k přípojkám vody a kanalizace - pro SVJ, právnickou osobu? Přípojky jsou umístěné na jiných pozemcích než vlastníků domu a vedou od domu až po příslušné řady. Vodárenská společnost tyto přípojky také nevlastní. Zapsal by toto věcné břemeno katastrální úřad?

Ptám se proto, že dům má byty v osobním vlastnictví a vlastníci si chtějí realizovat přípojku k domu přes cizí pozemky. Jejich vlastník si jako podmínku ke smlouvě dal zřízení věcného břemene. Hatí to ale vlastníci bytů, kteří jsou nedostupní a nekomunikují. Pokud by šla uzavřít smlouva na SVJ jako právnickou osobu, situaci by to vyřešilo. Dotaz: Roman Pokluda

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Služebnost může být spojena buď s určitou nemovitou věcí nebo s určitou konkrétní osobou. Pokud je společenství vlastníků vlastníkem některé z jednotek v domě (což zákon výslovně připouští v § 1195 občanského zákoníku), lze tedy služebnost zřídit ve prospěch této jednotky (jako určité nemovité věci), a tím i ve prospěch společenství vlastníků jako stávajícího vlastníka takové jednotky.

V případě, že společenství nevlastní žádnou jednotku v domě, je možné zřídit věcné břemeno ve prospěch společenství vlastníků jako ve prospěch určité osoby.
Mám za to, že uzavření takové smlouvy je v souladu s § 1189 občanského zákoníku (dle kterého zahrnuje správa domu a pozemku vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí), a že tedy společenství vlastníků může smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít. Současně lze doporučit, aby k uzavření smlouvy byl udělen souhlas shromáždění, byť to zákon výslovně nevyžaduje.

ČTĚTE TAKÉ: Kdo hradí opravu topení u vlastníka v bytě?