Může SVJ koupit nemovitost?

Prosím o odpověď na dotaz, zda SVJ může koupit nemovitost. Konkrétně se jedná o pozemek, který je v bezprostřední blízkosti našich stávajících pozemků a my bychom tak ucelili zelený pás kolem našich bytových domů. Chtěli bychom zde vybudovat pískoviště pro děti. Vlastníkem pozemku je HMP a po předběžném jednání je obec ochotná nám pozemek prodat. Děkuji, S. Tluszová, Praha.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Problematika nabývání majetku společenstvím vlastníků je upravena v § 1195 občanského zákoníku, dle kterého může společenství nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Správa domu a pozemku přitom zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Pokud by tedy společenství vlastníků pozemek užívalo ke správě domu a pozemku, mělo by být nabytí vlastnického práva k pozemku v souladu se zákonem. Tento právní názor je podpořený též rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 11 Cmo 212/2005, v němž je uvedeno, že nabytí vlastnického práva k pozemku navazujícímu na pozemek zastavěný domem spadá pod pojem správy domu.

Sporná je ovšem dle mého názoru otázka toho, zda by bylo nabytí pozemku v souladu se zákonem i tehdy, pokud by účelem koupě pozemku mělo být výlučně zřízení dětského pískoviště. Dle mého názoru by v takovém případě nešlo hovořit o nabytí pozemku pro účely správy domu. A jinak řečeno, v případě že by se jednalo o koupi pozemku kolem domu pro účely správy domu, jehož „vedlejším“ efektem by bylo i získání prostoru pro vybudování pískoviště na části takto nabytého pozemku, jednalo by se dle mého názoru o zákonný postup.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.