Může výbor dočasně pracovat v menším počtu?

Náš výbor má být dle stanov tříčlenný. Pokud se nepodaří zvolit třetí osobu, může dočasně pracovat i jako dvoučlenný? A uplyne-li členovi výboru, který je zároveň předsedou, funkční období, může být do konání další schůze stále považován za člena výboru a předsedu? Konkrétní příklad: funkční období skončí 21. 5., další schůze se bude konat 5. 9. Dotaz: Richard Mandelík

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že členovi výboru uplyne funkční období, jeho členství ve výboru zaniká. Není možné jej tedy již považovat za člena výboru na sebekratší dobu.
Nicméně i v případě, že tímto způsobem skončí jednomu členovi z tříčlenného výboru členství ve výboru, není výbor paralyzován a může nadále fungovat. Výbor coby kolektivní orgán totiž je dle zákona schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů (tj. zbývajících dvou z celkového počtu tří členů) rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů (tj. pokud budou oba dva zbývající členové hlasovat shodně).

Možností je kooptace chybějícího člena

Nabízí se také obsazení uvolněného místa ve výboru prostřednictvím kooptace chybějícího člena, kdy dle § 246 (ve spojení s § 1221) občanského zákoníku mohou členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat do výboru náhradní členy, a to do nejbližšího zasedání shromáždění. Podmínkou aplikace tohoto postupu je, že stanovy společenství vlastníků tento postup nevylučují. V daném případě tedy zbývající dva členové výboru mohou rozhodnout o tom, že do výboru kooptují nového člena, jehož členství je ovšem omezeno do nejbližšího zasedání shromáždění.