Může výbor uzavřít ústní dohodu se správcem bez souhlasu shromáždění?

Je možné, aby výbor SVJ uzavřel ústní dohodu na zajišťování placených služeb správcem (ústně projednáno 14. 12. 2017 s úhradou od 1. 1. 2018), jejichž druh nebyl odsouhlasen shromážděním, a po uplynutí cca 4 měsíců uzavřel písemnou smlouvu (dne 11. 5. 2018) s odkazem na ústní jednání ze dne 14. 12. 2017 a se zpětnou účinností od 1. 1. 2018? Dotaz: Helena Scholzová

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Tento postup je v rozporu se zákonem. Dle § 1208 písm. h) občanského zákoníku uděluje shromáždění vlastníků předchozí souhlas k určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,  i k rozhodnutí o její změně, jakož i ke schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.

Souhlas shromáždění je nutný předem

Nelze tedy nejprve uzavřít dohodu na zajišťování některých činností správy domu s tzv. smluvním správcem (byť by se jednalo o dohodu uzavřenou ústní formou) a teprve po jejím uzavření uzavřít písemnou smlouvu se zpětnou účinností.
Byť z dotazu nevyplývá, zda shromáždění udělilo  předchozí souhlas k písemné smlouvě ze dne 11. 5. 2018 (která má zpětnou účinnost k 1. 1. 2018), tak i pokud by tomu tak bylo, nebylo by možné tímto postupem „zhojit“ to, že od 1. 1. 2018 byly správcovskou firmou prováděny a ze strany společenství vlastníků hrazeny činnosti, které nebyly předem odsouhlaseny shromážděním.

Čtěte také: Chceme v domě úklidovou firmu. Jeden byt je ale proti.