Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Může výbor uzavřít ústní dohodu se správcem bez souhlasu shromáždění?

Je možné, aby výbor SVJ uzavřel ústní dohodu na zajišťování placených služeb správcem (ústně projednáno 14. 12. 2017 s úhradou od 1. 1. 2018), jejichž druh nebyl odsouhlasen shromážděním, a po uplynutí cca 4 měsíců uzavřel písemnou smlouvu (dne 11. 5. 2018) s odkazem na ústní jednání ze dne 14. 12. 2017 a se zpětnou účinností od 1. 1. 2018? Dotaz: Helena Scholzová

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Tento postup je v rozporu se zákonem. Dle § 1208 písm. h) občanského zákoníku uděluje shromáždění vlastníků předchozí souhlas k určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,  i k rozhodnutí o její změně, jakož i ke schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.

Souhlas shromáždění je nutný předem

Nelze tedy nejprve uzavřít dohodu na zajišťování některých činností správy domu s tzv. smluvním správcem (byť by se jednalo o dohodu uzavřenou ústní formou) a teprve po jejím uzavření uzavřít písemnou smlouvu se zpětnou účinností.
Byť z dotazu nevyplývá, zda shromáždění udělilo  předchozí souhlas k písemné smlouvě ze dne 11. 5. 2018 (která má zpětnou účinnost k 1. 1. 2018), tak i pokud by tomu tak bylo, nebylo by možné tímto postupem „zhojit“ to, že od 1. 1. 2018 byly správcovskou firmou prováděny a ze strany společenství vlastníků hrazeny činnosti, které nebyly předem odsouhlaseny shromážděním.

Čtěte také: Chceme v domě úklidovou firmu. Jeden byt je ale proti.