Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?

V domě máme 4 vchody a tedy 4 výtahy. Konkrétně v našem vchodě o 19 bytech je pět bytů, ve kterých mají vlastníci psa. Spotřebu energie máme o 100 % vyšší než ostatní tři vchody, je to jistě tím, že majitelé psů jezdí své miláčky několikrát denně venčit. Kdyby psy neměli, jistě by tolikrát výtah nepoužili. Je možné, aby shromáždění odhlasovalo psa jako další osobu, za kterou se platí za užívání výtahu? Dotaz: Roman Přibyl

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM


Jedná se o vskutku kuriózní dotaz a na úvod odpovědi tazatele ihned zklamu, neboť psa ani jiné zvíře skutečně nelze považovat za další osobu rozhodnou pro rozúčtování nákladů na služby.

Provoz výtahu patří dle zákona č. 67/2013 Sb. mezi služby spojené s užíváním bytů v bytovém domě. Dle občanského zákoníku pak rozhodování o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky náleží do působnosti shromáždění. Nerozhodne-li shromáždění, uplatní se úprava obsažená v zákonu č. 67/2013 Sb., dle které se náklady na provoz výtahu rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Shromáždění sice tedy může rozhodnout o jiném způsobu pro rozúčtování provozu výtahu, ovšem nikoli tak, že by za osobu rozhodnou pro rozúčtování ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb. byl považován pes či jiné zvíře. I pokud by tak shromáždění rozhodlo, jednalo by se dle mého názoru o rozhodnutí nicotné, na které se hledí, jakoby nebylo přijato.

ČTĚTE TAKÉ: Prodej bytu: Může shromáždění udělovat ne/souhlas s novým vlastníkem?