Jak se má výbor chovat k dlužníkům?

V domě máme dlužníka, který nikdy nereagoval na výzvy k placení. Úhrady jen planě sliboval. Po prvním platebním rozkazu soudu (1. návrh na exekuci) trvalo cca deset měsíců, než začal něco platit. V tu dobu byl dluh 85 000 Kč. Po jedenácti měsících vydal soud další platební rozkaz (2. návrh na exekuci) s dluhem 82 000 Kč. Jak má výbor dál postupovat? Děkuji, Jan G.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm 

V případě, že společenství eviduje vůči některému z vlastníků jednotek pohledávky po splatnosti, je zcela zásadní bez prodlení takové pohledávky vymáhat účinnými postupy tak, aby společenství získalo exekuční titul.

Z dotazu je zřejmé, že společenství již disponuje dvěma exekučními tituly – platebními rozkazy, na základě kterých také společenství podalo návrhy na nařízení exekuce na majetek dlužníka, což lze však považovat za poloviční vítězství. I v průběhu exekučních řízení je důležité sledovat situaci, v jaké se dlužník nachází, zejména zda v jiných exekučních řízeních, vedených vůči dlužníkovi, není prováděna dražba nemovitých věcí, typicky jednotky ve vlastnictví dlužníka, která se nachází v domě spravovaném společenstvím.

Pokud je totiž vedena i jiná exekuce, je potřeba pohledávky přihlásit do dražebního jednání, které je prováděno jiným exekutorským úřadem. Jen takto lze dosáhnout alespoň nějakého uspokojení pohledávek z výtěžku prodeje nemovitých věcí.

Všem výborům proto lze doporučit, aby zbytečně neotáleli s vymáháním svých pohledávek a získáním exekučního titulu, na základě kterého mají možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení. V opačném případě riskují, že jejich pohledávky nebudou moci nejen vymáhat vlastními exekucemi, ale ani je uplatnit v jiném exekučním řízení, kde při rozvrhu výtěžku z dražby nemovitostí tak nebudou jejich pohledávky nijak uspokojeny. Otálením s vymáháním pohledávek tak riskují, že přijdou mnohdy o jediný významný majetek dlužníka, ze kterého by mohly být jejich pohledávky uspokojeny.

Druhým důvodem proč je i v průběhu exekučních řízení důležité sledovat situaci, v jaké se dlužník nachází, je hrozba toho, že dlužník se ocitne v úpadku a společenství nestihne přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení, čímž v podstatě zanikne možnost vymáhání těchto pohledávek.

 Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.