Nosné stěny – může výbor zamezit zásahům při rekonstrukci bytu?

Mohou vlastníci, případně výbor SVJ, zamezit vyřezávání otvorů a dveří do nosných stěn domu při rekonstrukcích bytů, a to i v případě, že je vypracován statický posudek? Děkuji, Herčíková, Plzeň.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Nosné stěny domu jsou typickou částí domu, kterou je nutno považovat za společnou část ve smyslu § 1160 občanského zákoníku, neboť se jedná o stavební část podstatnou pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí.

Platí přitom, že definice společných částí dle § 1160 občanského zákoníku je tzv. kogentní ustanovení, od kterého se tedy nelze odchýlit ani v prohlášení vlastníka či smlouvě o výstavbě (jakožto dokumentech, ve kterých jsou určovány společné části).

I pokud by tedy v prohlášení vlastníka (či v jiném právním jednání vedoucím ke vzniku jednotek) byly tyto nosné stěny (nesprávně) vymezeny jakou součásti jednotlivých jednotek (a nikoli jako společné části), má přednost zákonná úprava a nosné stěny domu musí být považovány za  společné části.

Pokud by pak v prohlášení vlastníka nosné stěny domu nebyly ani určeny jako společné části ani (nesprávně) jako součásti jednotlivých jednotek, tedy by o tomto prohlášení vlastníka mlčelo, platí také samozřejmě předchozí výklad, tedy že nosné stěny domu jsou společnými částmi nejen dle § 1160 občanského zákoníku (tedy kogentní úpravy), ale i v souladu s dispozitivní úpravou uvedenou v § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., dle kterého jsou společnými částmi domu „vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu“. Předchozí výklad lze tedy uzavřít závěrem, že nosné stěny domu jsou společnými částmi.

Zásahy do nosných částí  domu pak podléhají souhlasu shromáždění. Pokud vlastník jednotky bez potřebného souhlasu stavebními úpravami zasahuje do nosných částí je společenství oprávněno podat proti němu žalobu na odstranění stavebních úprav a vrácení nosných stěn do původního stavu.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.