Nové stanovy a upravení výdajů výboru

Můžeme ve stanovách použít toto znění, které bude vymezovat, do jaké částky smí výbor nakládat penězi bez souhlasu shromáždění?

Ve stanovách chceme uvést:
„Výbor rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společné části, pokud celkový výdaj jednotlivé zakázky nepřevyšuje Kč 50.000,- Kč včetně DPH, přičemž celkový roční souhrn zakázek nesmí převyšovat částku Kč 250.000,- Kč včetně DPH. V případě náhlé havarijní situace rozhoduje vždy o provedení nezbytné opravy a jde-li o rozsah oprav spadající výlučně do působnosti shromáždění, svolá následně shromáždění, jemuž předloží zprávu o nezbytně provedených opravách odstranění havárie.“
Děkuji, Marcela Koláčková, Praha

 

Jan Bauer

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Závazná právní úprava zní takto:

Dle § 13 zákona č. 366/2013 Sb. je v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

Mé  stanovisko:
Navrhované ustanovení stanov je v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 366/2013 Sb.,
které umožňuje, aby ve stanovách bylo oprávnění statutárního orgánu rozhodnout
o opravách a úpravách společných částí upraveno v podstatě jakkoli.
Navrhované ustanovení nových stanov je proto ustanovením, které není v rozporu
s platnou právní úpravou.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.