Jde okamžitě složit funkce předsedy SVJ?

Nemohu z osobních a zdravotních důvodů vykonávat nadále funkci předsedy SVJ. Jaké kroky musím udělat pro okamžité odstoupení z funkce? Děkuji za radu, František Novotný.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V první řadě doporučuji nahlédnout do stanov, zda a jakým způsobem upravují možnost ukončení funkce předsedy jeho odstoupením z funkce.
V případě, že ve stanovách není tato úprava obsažena, je nutné řídit se úpravou dle
§ 160 občanského zákoníku, který stanoví, že odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

Ustanovení § 160 je přitom stanoveno na ochranu právnických osob, tedy i společenství. Uvedenou dvouměsíční dobu proto lze zkrátit pouze tehdy, pokud s tím společenství vysloví souhlas. Vzhledem k tomu, že souhlas se zkrácením lhůty v daném případě vyslovuje statutární orgán, tedy rezignující předseda, nemůže tento dle mého názoru platně vyslovit souhlas se zkrácením lhůty.

Z daného výkladu vyplývá, že pokud předseda společenství odstoupí z funkce, zaniká jeho funkce uplynutím lhůty uvedené ve stanovách, jinak až uplynutím dvou měsíců po doručení prohlášení o odstoupení.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.