Spoluvlastníci nekomunikují. Jak máme hlasovat na shromáždění?

V SVJ máme bytovou jednotku, kterou vlastní k sobě cizí dva spoluvlastníci. Jeden zde bydlí a řádně platí celou částku dle evidenčního listu. Druhého jsme ještě neviděli a o SVJ se nezajímá. Spoluvlastníci se vzájemně osočují, jeden druhému neudělil plnou moc k zastupování při jednání a hlasování. Je tedy možné, aby se při účasti jen jednoho takového vlastníka na shromáždění započítala 1/2 podílu do součtu přítomných vlastníků, aniž by se zúčastnil hlasování? Děkuji za odpověď, Jiří Zmatlík.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že jednotka je ve spoluvlastnictví více podílových spoluvlastníků, ukládá zákon v § 1185 odst. 2 občanského zákoníku, aby spoluvlastníci jednotky zmocnili společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy vůči společenství. Tuto povinnost mají i manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění. Společným zástupcem přitom nemusí být někdo ze spoluvlastníků, může jím  být i třetí osoba.

V případě, že se spoluvlastníci jednotky nejsou schopni domluvit na osobě zástupce a ve vztahu ke společenství tedy nedoloží, kdo je společným zástupcem, není možné na zasedání shromáždění hlasy za tuto jednotku počítat, a to ani pro účely stanovení, zda shromáždění je usnášení schopné a logicky pak ani pro účely hlasování.
Nelze tedy postupovat tak, že bude počítána jedna polovina hlasů příslušejících k takové jednotce. Je nutné postupovat tak, že za tuto jednotku není oprávněn nikdo hlasovat.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.