Změna stanov při zániku kontrolní komise

Ve stanovách máme zakotvenou Kontrolní komisi jako kontrolní orgán, který dosud fungoval. Nyní jejím členům skončilo volební období, odcházející členové již kandidovat nechtějí, a nové kandidáty nemáme - nikdo to nechce dělat. Pokud nová Kontrolní komise nebude zvolena, musíme ze stanov vyjmout body, týkající se Kontrolní komise? Jsme tedy povinni kvůli tomu měnit stanovy? Děkuji za odpověď, Jitka Salačová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Podle § 1200 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku musí stanovy mj. obsahovat určení orgánů společenství vlastníků.

V případě, že z objektivních důvodů není možné obsadit kontrolní komisi, není dle mého názoru povinností společenství měnit stanovy tak, že ze stanov bude jako orgán kontrolní komise vypuštěna. Nastane ovšem situace, kdy kontrolní komise nebude vykonávat činnost předepsanou § 263 občanského zákoníku (který se ve spojení s § 1221 občanského zákoníku použije na její činnost)  a stanovami.

Je potom rizikem členů společenství, že kontrolní komise, která má dohlížet na činnosti statutárního orgánu, nebude svoji funkci vykonávat a statutární orgán tak nebude podroben této kontrole. Snahou členů společenství by tak mělo být obsadit kontrolní komisi alespoň tolika členy, aby byla usnášení schopná a tedy schopna výkonu své funkce.

Pokud by ovšem situace s neobsazením kontrolní komise měla trvalý charakter, doporučoval bych změnit stanovy a kontrolní komisi ze stanov vypustit.  Případně lze stanovy upravit tak, že by kontrolním orgánem nebyla kontrolní komise (která musí mít dle § 262 ve spojení s § 1221 občanského zákoníku alespoň tři členy), ale jeden kontrolor (revizor) a postačila by tak pouze jedna osoba na obsazení tohoto kontrolního orgánu.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.