Oprava schodišť u dvou vchodů ze tří. Kdo všechno ji platí?

Náš dům má tři vchody, pět podlaží, celkem 40 bytů. Je nutná nákladná oprava venkovních schodišť, ale pouze u dvou vchodů. Hradí tuto opravu všichni vlastníci, nebo jen vlastníci bydlící v příslušných vchodech? Je možné na shromáždění zvolit způsob placení? Bude se toto rozhodnutí vztahovat i na jiné práce provedené jen v některých vchodech, například dlažby? Vladimír Žváček

Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz

Právní poradna magazínu Výbor

K přesné odpovědi by bylo dobré vidět prohlášení vlastníka, které by mělo přesně vymezovat společné části domu, eventuálně společné části nemovité věci. Lze však předpokládat, že venkovní schodiště vymezuje prohlášení vlastníka jako společnou část nemovité věci, a tudíž by se na její opravě měli podílet dle dohodnutého klíče  všichni vlastníci jednotek v budově. Takovouto investici lze hodnotit komplexně za celý dům/blok.

Pakliže neexistuje jiná dohoda vlastníků ve věci pravidel příspěvků do „fondu oprav“, platí, že na provoz, údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace a jiné změny společných částí domu, na údržbu pozemku a údržbu přístupových cest na pozemku přispívají vlastníci podle výše podílu na společných částech.

 Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.