Právní poradna: Co se mění zákonem č. 104/2015?

Dobrý den, můžete mi prosím nějak lidsky vysvětlit, co se mění s novým zákonem 104/2015, a jak se to bude dotýkat našeho společenství? Dotaz: V.J., člen výboru České Budějovice.

Dobrý den, můžete mi prosím nějak lidsky vysvětlit, co se mění s novým zákonem 104/2015, a jak se to bude dotýkat našeho společenství? Dotaz: V.J., člen výboru České Budějovice.

Odpovídá právní analytik Jan Bauer z KatastrSVJ.cz 

Novela č. 104/2015 Sb. v zákoně č. 67/2013 Sb. upravuje pravidla rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech. Rozúčtování upravuje tím, že od 1. 1. 2016 nebude pro výpočet nákladů rozhodující velikost bytu, nýbrž skutečná spotřeba domácnosti. Detaily upravuje vyhláška č. 269/2015 Sb., která nahrazuje původní vyhlášku č. 372/2001 Sb., a zjednodušíme-li to, tak říká dva principy:

1. Náklady na dodávku tepla se budou rozúčtovávat vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, a náklady na společnou teplou vodu z náměrů vodoměrů, a to v případě, pokud se poskytovatel těchto služeb na tomto postupu domluví se všemi nájemci v domě (SVJ), u družstevních bytů je potřeba dohoda družstva s nájemníky.

2. Druhý způsob rozúčtování je pro případ, kdy se poskytovatel služeb s nájemníky nedohodne. Pak se úhrada v obou případech dělí na základní a spotřební složku, přičemž základní složka se počítá z podlahové plochy bytu/nebytového prostoru k celkové podlahové ploše v domě. Spotřební složka je pak závislá na naměřených hodnotách z měřičů u koncových spotřebitelů. U tepla se při výpočtu ještě počítá s různou potřebou vytápění různých bytů, např. v přízemí a v posledním patře.

Pokud příjemce služeb neumožní instalaci měřičů tepla a vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, bude v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce spotřební složka nákladů činit trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy domu. Změna rozúčtování je ale možná až po skončení zúčtovacího období.

Novela č.104/2015 Sb. dále snižuje výši pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním ze 100 Kč na 50 Kč za každý započatý den prodlení. Na straně nájemce bytu se to týká např. neoznámení změny počtu osob, u poskytovatele může jít o pozdní doručení vyúčtování.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.