PRÁVO VLASTNÍKŮ NAHLÍŽET DO ÚČETNÍCH KNIH A DOKLADŮ

Koupili jsme s manželkou byt do osobního vlastnictví a stali se tak členy SVJ. V domě bydlíme již 10 let a po celou dobu marně žádáme o každoroční vyúčtování o hospodaření SVJ. Pokaždé je nám sděleno, že žádný jiný vlastník vyúčtování vidět nechce, a tak ho nedostáváme ani my. Není ani vyvěšené na nástěnce. Letos v lednu mi bylo přislíbené vyúčtování alespoň za loňský rok, ale opět, ani po urgencích, jsem nic neobdržel.

Blíží se schůze SVJ a já nevím, jak se mám zachovat, abych neporušil stanovy. Ty jsem ostatně do dnešního dne také nedostal, a to ani po několika žádostech. Nejsou ani k dispozici na vývěsní tabuli v domě. Dotaz: P. Haragal

ODPOVÍDÁ: MGR. EVA RATAJOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Oprávnění členů společenství vlastníků jednotek seznámit se z listinami vztahujícími se k hospodaření společenství vlastníků jednotek je dáno § 1179 občanského zákoníku, dle kterého má vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Podrobnější úpravu práva vlastníků jednotek (např. toho, ve kterých dnech mu bude realizace tohoto práva umožněna) pak zpravidla obsahují stanovy příslušného společenství vlastníků jednotek.

Právo nahlížet do účetních knih a dokladů je zaručené

Úprava ve stanovách ovšem nemůže právo vlastníka jednotky seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří, vyloučit ani omezit či jakkoli zúžit oproti zákonné úpravě.
Vlastník jednotky má tedy v každém případě práva zaručená § 1179 občanského zákoníku. Obsahem tohoto práva je logicky i právo seznámit se s doklady, o kterých se zmiňuje tazatel, tedy doklady které také schvaluje shromáždění dle § 1208 písm. d) občanského zákoníku, tj. účetní závěrkou, vypořádání výsledku hospodaření, zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, podklady k rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu.
Tazatel tak má právo nejen nahlédnout do těchto listin, ale také si pořídit výpisy z těchto listin, případně si i vlastním záznamovým zařízením pořídit kopie těchto listin.

Jak se bránit

V případě, že statutární orgán odmítá tazateli umožnit do listin nahlédnout či pořídit kopie těchto listin, doporučuji mu, aby podal proti společenství vlastníků žalobu, kterou se bude svého práva domáhat soudně. Upozorňuji, že v žalobě musí vymezit, do kterých konkrétních listin mu nebylo umožněno nahlédnout, resp. pořídit si jejich kopie.