Přehozené zápisy v katastru nemovitostí

Před x lety nám město prodalo byty do vlastnictví a nyní jsme SVJ. Po převzetí funkce předsedkyně jsem po několika letech zjistila, že dva majitelé bydlí ve špatných bytech. Mají přehozené smlouvy i zápis v katastru na byt toho druhého. Proto mám dotaz, jaké je řešení. Na katastru nám řekli, že zápis mohou opravit jen na základě Dohody o narovnání vztahu. Děkuji za odpověď, Václava Suchá.

Reportaz_Jana_obermajerovaOdpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Z dotazu není zřejmé, na základě jaké skutečnosti (z jakých důvodů) došlo k chybnému zápisu do katastru nemovitostí. Nicméně, obecně lze konstatovat, že ke změnám chyb (tj. opravě dle skutečnosti) v katastru nemovitostí, které vznikly zřejmým omylem při vedení katastru nemovitostí (laicky řečeno, úředník na katastrálním úřadu do katastru nemovitostí provedl zápis v rozporu s obsahem listiny, která byla podkladem zápisu), může dojít na základě podnětu k opravě takového chybného zápisu.

V jiném případě (tedy pokud se katastrální úřad nedopustil chybného zápisu) je potřeba doložit souhlasné prohlášení vlastníků obou jednotek o tom, že všichni souhlasí se změnou zápisu (tedy tím, aby vlastníci jednotky A byli zapsáni jako vlastníci jednotky B a obráceně), s uvedením skutečností, které vedly ke vzniku původního nesprávného zápisu a výslovného prohlášení, že práva k nemovitostem nejsou mezi účastníky takového prohlášení sporná ani pochybná. V podrobnostech lze odkázat na § 66 odst. 1 a 2 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.