Žádná střecha není bezúdržbová. Zvládnete její kontrolu?

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních materiálů se odvíjí od kvalitního provedení detailů a pravidelné údržby. Rizikům se zatékáním ale předejdete pouze pravidelnou kontrolou. Jak kontrolovat ploché střechy panelových domů, vám teď poradíme.

Oprava střech na panelovém domu

Kontrolovat střechu byste měli minimálně jednou ročně, i když lepší je provést kontrolu před zimou a po zimě, ale i po větším dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Cykly obnovy a kontrol jsou dokonce upraveny normou ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení.

Co vše můžete zkontrolovat vizuálně

Kontrola se zpravidla zahajuje prohlídkou podstřeší, kde zjistíte, zda se v některých místech neobjevují mapy po zatékání nebo plísně. Samotná prohlídka střechy by pak měla probíhat zhruba v těchto krocích:

  • Prohlídka plochy střechy a její čistota (zeleň, bahno, louže, větve, zbytky stavebních materiálů)
  • Prohlídka vtoků, žlabů a svodů a jejich průchodnost
  • Kontrola napojení krytiny na prostupující a ukončující konstrukce
  • Kontrola spojů a přehybů
  • Kontrola oplechování a tmelení
  • Kontrola mechanického kotvení – vizuálně
  • Kontrola odvětrání – funkčnost ventilátorů a hlavic
  • Kontrola vedení bleskosvodu (poškození, koroze)

Další kontrola střechy pak závisí na typu střešního pláště a použité hydroizolaci. U plochých střech se zpravidla setkáváme se dvěma typy hydroizolačních materiálů, a to s asfaltovými pásy a polymerními fóliemi (především PVC). U každého materiálu si pamatujte tuto zásadu:

Na asfaltové střechy nevstupujte, pokud to není nutné, v době, kdy teplota vzduchu překračuje 25°C. Mohlo by dojít k protlačení stop do asfaltové krytiny, k zatlačení ochranného posypu či vytvoření prohlubní a trhlin.

Na fóliové střechy nevstupujte, pokud to není nutné, v době, kdy je na střeše sníh a námraza nebo je po větším dešti. Hrozí uklouznutí a zranění.

Ke každé střeše by měl být zpracován plán kontrol, údržby a obnovy, který by měl být vymezen v návodu na užívání střešní konstrukce. Zkontrolujte si např. při renovaci, že tento dokument máte v předávacích protokolech.

Kontrolu, údržbu a obnovu střechy můžete s ohledem na vaši bezpečnost provádět sami nebo si  přizvat specializovanou firmu, která zvládne některá poškození odstranit okamžitě.

Jaké poruchy lze vyřešit okamžitě? 

Dočtěte si celý článek v magazínu Výbor č. 4/2016. Zdarma si ho můžete stáhnout přímo zde.