Jak správně zvolit předsedu a místopředsedu výboru

Nevíme si rady s volbou předsedy a místopředsedy v našem tříčlenném výboru. Může navržený člen hlasovat pro sebe, nebo se má zdržet hlasování. Navržený člen oponuje, že podle stanov má stejné právo jako ostatní, že tedy může hlasovat sám pro sebe. Má pravdu? Při třech členech to může dopadnout tak, že jeden mu hlas dá, druhý ne, a on svým hlasem tedy rozhodne ve svůj prospěch. Toto se nám nezná příliš demokratické. Děkuji za radu, Mgr. Josef Odehnal.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Způsob jednání a usnášení výboru jako kolektivního orgánu společenství je dle § 1200 písm. d) občanského zákoníku obligatorní náležitostí stanov. V případě, že stanovy nemají upraven speciální režim jednání a usnášení, uplatní se úprava obsažená v § 156 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že výbor jako kolektivní orgán je schopen usnášení za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů. Žádné omezení ve smyslu toho, že by člen výboru nemohl hlasovat v případě hlasování o jeho osobě coby předsedy výboru tedy zákon nezná. I člen výboru, který je navržen na předsedu výboru, tedy může dát sám sobě hlas.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.