Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Můj dotaz se týká domu, který je na CÚZK veden jako objekt k bydlení se šesti byty. Majitelé bytů nejsou vlastníky konkrétních bytů, ale podílů v objektu. Je tato forma vlastnictví povinna založit společenství vlastníků jednotek? Při  vlastnictví jednotlivých bytů na konkrétního vlastníka je, předpokládám, povinnost založit SVJ je automatická. Děkuji. Miloš Pavlík, Rakovník.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že v domě nejsou vymezeny jednotlivé jednotky a dům je tedy v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, nevzniká ze zákona povinnost založit společenství vlastníků.
Povinnost založit společenství vlastníků je dle § 1198 odst. 2 občanského zákoníku dána tehdy, pokud je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Výjimkou je
ustanovení § 1998 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého, dokud má některý z vlastníků nadpoloviční podíl na společných částech. Teprve až ztratí tento vlastník většinu hlasů, podá (nejpozději do šedesáti dnů) návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku).

Pokud dojde k vymezení jednotek v domě a jednotliví spoluvlastníci se stanou vlastníky jednotek tak, že vznikne alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři mají být ve vlastnictví tří různých vlastníků, musí dle § 1166 odst. 2 občanského zákoníku prohlášení obsahovat i návrh stanov společenství.
K založení společenství vlastníků pak dochází v okamžiku zápisu změny vlastnických práv v důsledku prohlášení do katastru nemovitostí, tedy v okamžiku, kdy jsou do katastru nemovitostí zapsány jednotlivé jednotky v domě vymezené prohlášením. Po založení společenství je zapotřebí podat návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku. Společenství vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku – rejstříku společenství vlastníků.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.