Sklepní kóje si někteří vlastníci rozšířili do společných prostor

Někteří majitelé si po zakoupení bytu upravili své sklepní kóje (jsou to laťkové boxy) na úkor společných prostor. V jednom případě tím omezili přístup ke sklepnímu okénku a zamezili tak větrání sklepa. Zaslali jsme jim upozornění na protiprávní jednání, ale reakce jsme se nedočkali. Nevíme, jak postupovat. Dotaz: Jan Ježíšek

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Podle § 1175 odst. 1 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části. Nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

Ochrana vlastnického práva pro všechny vlastníky

Zastavění společných částí domu laťkovými boxy (v tomto případě zřejmě jejich rozšíření z původní velikosti) je proto zcela nepochybně neoprávněným zásahem do společných částí domu.
V takovém případě jsou tímto protiprávním jednáním dotčeni všichni vlastníci jednotek v daném domě. Ti se mohou domáhat ochrany svého vlastnického práva proti těm vlastníkům, kteří se dopustili jednání popsaného v dotazu, a to tzv. zápurčí (negatorní) žalobou dle § 1042 občanského zákoníku, kterou se budou domáhat, aby žalovaní vlastníci jednotek odstranili ze společných částí domu laťkové boxy.

Kdo podává žalobu

Aktivně legitimovanými k podání této žaloby budou jak jednotliví vlastníci jednotek v domě, tak i společenství vlastníků. Žalobu tedy mohou podat samostatně jednotliví vlastníci nebo ji může i samostatně podat společenství vlastníků, a stejně tak mohou být dle mého názoru žalobci společně jak vlastníci jednotek, tak i společenství vlastníků jednotek.

Čtěte také: Odložené věci na chodbách ve světle požární ochrany