Můžeme hradit drobné opravy z “fondu oprav”?

Lze z fondu oprav (fondu dlouhodobých záloh) platit i drobné opravy, pokud by si to vlastníci na shromáždění odsouhlasili? Jaká je finanční hranice drobných oprav? Dají se drobné opravy nějak specifikovat? Dotaz: Monika Charousová

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Předpokládám, že tazatelka má na mysli „drobné opravy“ společných částí domu. Opravy společných částí domu se samozřejmě hradí z prostředků alokovaných na příspěvcích na správu domu.

Právní úprava ovšem nedefinuje „drobné opravy“. Pojem drobné opravy společných částí zkrátka platná právní úprava nezná. Rozlišují se opravy společných částí, o jejichž provedení rozhoduje statutární orgán a opravy společných částí, o jejichž provedení rozhoduje shromáždění vlastníků.

Finanční limity těchto oprav určují stanovy a není-li  takové úpravy ve stanovách, použije se ustanovení § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb, které stanoví, že v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

Pouze na doplněnou uvádím, že právní úprava zná definici drobných oprav bytu (nikoli tedy společných částí!). Tato je obsažena v nařízení vlády č. 308/2015Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Rozlišují se přitom drobné opravy bytu dle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

 

Čtěte také:
Lze zakázat prodej bytu právnické osobě?