Výměna stoupaček a rekonstruované koupelny

V celém domě plánujeme vyměnit stoupačky, protože jsou v havarijním stavu. Ve stanovách máme, že výměnu a opravu stoupaček hradí SVJ. Problém je v tom, že před několika lety si většina majitelů bytů nechala předělat umakartové koupelnové jádro na zděné a zároveň se zmenšily vstupní otvor ke stoupačkám na cca 50x50 cm.

Jak nám bylo sděleno, pokud budeme měnit stoupačky, bude nutné bourat a odstranit zdivo s obklady. Z tohoto důvodu se ptám:

1) Kdo v tomto případě hradí stavební práce – odstranění zdiva, znovu zazdívání a obkladačské práce? Je to majitel bytu nebo SVJ?

2) Pokud se původní obklady budou muset nahradit jinými, protože už nebudou na trhu, může po nás majitel bytu chtít náhradu škody? V jaké výši? Děkuji za odpověď, Lucie Jonová.

 

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Pokud se jedná o výměnu a opravu stoupaček jako společných částí domu, hradí náklady spojené s těmito pracemi společenství vlastníků. Vlastníci jednotlivých jednotek jsou přitom dle § 1183 odst. 1 občanského zákoníku povinni zdržet se všeho, co by bránilo provedení těchto prací a jsou tedy také povinni umožnit přístup do bytu tomu, kdo provádí výměnu a opravy stoupacích šachet rozvodu vody.

V případě, že dojde k poškození jednotky v důsledku provádění prací, má společenství dle § 1183 odst. 2 občanského zákoníku povinnost nahradit vlastníkovi jednotky vzniklou škodu. Pokud tedy dojde k poškození obkladů v koupelnovém jádru vlastníka jednotky tak, že není možné uvést koupelnu do původního stavu a je nutné pořídit nové obklady, má společenství povinnost poskytnout vlastníkovi za poškozené obklady finanční kompenzaci, a to dle mého názoru ve výši odpovídající nákladům na koupi nových obkladů ve stejné cenové hladině s původními obklady.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.