Spoluvlastnictví jednotky a hlasování na shromáždění

V případě spoluvlastnictví jednotky - může se osoba zmocněná dle předpisu č. 89/2012 Sb. a paragrafu § 1185 odstavec (2) zúčastnit schůze shromáždění SVJ a hlasovat za zastupovanou jednotku? Může případně zmocnit pro tyto úkony další osobu? Děkuji, František Ollé.

Reportaz_Jana_obermajerovaOdpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Spoluvlastníci jednotky (resp. i manželé, která mají jednotku ve společném jmění manželů) mají povinnost zmocnit (optimálně písemnou plnou mocí) společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství. Týká se to samozřejmě i účasti a hlasování na zasedání shromáždění.

Společný zástupce  potom na shromáždění musí prokázat, že byl spoluvlastníky jednotky zmocněn k účasti a hlasování na shromáždění. Na hlasování spoluvlastníků jednotky o zmocnění společného zástupce se přitom aplikuje ustanovení § 1128 OZ, dle kterého rozhodují spoluvlastníci o tomto společném zástupci většinou hlasů.

Postačí tedy, pokud zmocnění udělí společnému zástupci spoluvlastníci jednotky, kteří mají většinu hlasů.

Dle § 438 OZ může společný zástupce zmocnit/pověřit dalšího zástupce, je-li to se zastoupenými ujednáno nebo vyžaduje-li to nutná potřeba; odpovídá však přitom za řádný výběr osoby dalšího zástupce.

V případě, kdy spoluvlastníci jednotky tedy chtějí, aby jejich společný zástupce měl možnost pověřit dalšího zástupce, doporučuji toto uvést do plné moci.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.