Vlastníkem jednotky SV je právnická osoba…

Vlastníkem jednotky SV je právnická osoba (s.r.o. s několika společníky); její jednatel byl zvolen členem výboru SV. Má takto status řádného člena výboru či je externím členem výboru?

 

Odpovídá Mgr. Michal Klusák z Klusák Advokátní Kancelář s.r.o.

Předně je potřeba uvést, že z pohledu postavení členů výboru, jejich práv a povinností, nečiní zákon rozdíl mezi členy výboru, kteří jsou vlastníky jednotek v daném domě, či tzv. externími členy výboru, tj. těmi, kteří vlastníky jednotek v domě nejsou. Zákon ani nijak neomezuje, že by členy výboru mohly být pouze osoby, které jsou vlastníky jednotek v domě, pro které je společenství vlastníků zřízeno. Jinak je tomu ovšem v případě, kdy je takové omezení obsaženo ve stanovách daného společenství vlastníků. V takovém případě je takové omezení nutno respektovat, tedy za členy výboru není možné volit jiné osoby, než vlastníky jednotek v domě. A je-li potřeba zvolit do výboru i osoby nevlastnící v domě žádnou jednotku (typicky tehdy, pokud žádný z vlastníků není ochoten přijmout členství ve výboru a společenství přijme nabídkou některé ze společností poskytujících služby tzv. profesionálního předsedy společenství vlastníků), je nezbytné nejprve rozhodnout o změně stanov tak, že připouštějí členství ve výboru i osobám (a to jak fyzickým, tak i právnickým), které v domě nevlastní žádnou jednotku. Toto rozhodnutí lze přitom přijmout na jednom zasedání shromáždění či v rámci jednoho hlasování per rollam. V případě přijetí rozhodnutí o změně stanov, lze přistoupit k volbě tzv. externího člena výboru (či předsedy společenství vlastníků). K dotazu tazatele lze pak uvést, že je-li členem výboru zvolen jednatel společnosti s ručením omezeným (tedy nikoli přímo tato společnost) a vlastníkem jednotky je přitom tato společnost, je zvolený jednatel tzv. externím členem výboru.